Pomorski samorząd chce uratować unijne dofinansowanie na pociągi dla PKP SKM Trójmiasto

Pomorski samorząd chce uratować unijne dofinansowanie na pociągi dla PKP SKM Trójmiasto

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście planowała kupić nowe pociągi. Jednak do kolejnych przetargów nie zgłosił się żaden oferent. Oznacza to, że spółka może stracić unijne dofinansowanie. W tej sytuacji smorząd województwa zaproponował, aby dofinansowanie z przetargu SKM przeznaczyć na nowe pociągi elektryczne. Przetarg na ich zakup został już rozstrzygnięty.

Propozycję samorządu województwa przedstawił wicemarszałek Leszek Bonna podczas konferencji prasowej, która odbyła się  9 listopada 2022 r.

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jest komunikacyjnym kręgosłupem metropolii. Codziennie przewozi tysiące pasażerów. Tabor spółki jest jednak wysłużony. W 2017 r. SKM podpisała umowę na dofinansowanie zakupu nowych składów. Źródłem finansowania były środki z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz środki własne.

– Podpisując umowę spółka oraz jej właściciel, wzięły na siebie pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów konkursu – informował podczas konferencji Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Jednak spółce nie udało się naleźć finansowania wkładu własnego, który byłby do zaakceptowania przez udziałowców i organizatora transportu. Wiosną 2021 r. mniejszościowy udziałowiec SKM, czyli  m.in. samorząd województwa zaproponował wspólne dokapitalizowanie SKM, co pozwoliłoby na sfinansowanie wkładu własnego bez kredytu.

– Do tej propozycji chciały dołączyć nawet niebędące udziałowcami Wejherowo i Reda. Nasza propozycja opiewała na kwotę 100 mln zł. Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla wszystkich stron, a kolejowa spółka nie musiałaby szukać kredytu na wkład własny – tłumaczył wicemarszałek Bonna. 

Samorząd województwa chce jednak rozwiązać problem. Co takiego proponuje?

– Przypominam, że w sierpniu 2022 r. zawarliśmy umowę z firmą Newag na dostawę dwóch  pociągów z możliwością rozszerzenia na kolejne 29 pojazdów. I tu występujemy z konkretną propozycją. Jesteśmy zainteresowani wspólną realizacją projektu i deklarujemy, że w ramach kontraktu zakupimy co najmniej siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych – mówił wicemarszałek.

Według pomysłu samorządu, pociągi te zostaną udostępnione Szybkiej Kolei Miejskiej. Wykorzystanie dofinansowania przyznanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pozwoli na taki zakup. 

– Dziś kładziemy ofertę na stół. Aby zaowocowała nowym taborem, niezbędna jest zgoda spółki SKM oraz jej właściciela. Nie dopuszczam myśli, że władze spółki, które zawsze podkreślają, że komfort pasażerów jest najważniejszy, mogłyby się nie zgodzić na naszą propozycję. Podobnie nie wyobrażam sobie, aby jakiekolwiek obiekcje zgłosił rządowy właściciel naszego trójmiejskiego przewoźnika – dodał Leszek Bonna.

Pismo do władz Szybkiej Kolei Miejskiej zostało wysłane 9 listopada 2022 r.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z firmą Newag umowę na dostawę dwóch nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych  z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 29 składów.