Pomorskie podpisało umowę na dostawę nowych pociągów

Pomorskie podpisało umowę na dostawę nowych pociągów

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z firmą Newag umowę na dostawę dwóch nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych  z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 29 składów. Wartość umowy wynosi 69,987 mln zł brutto.

Choć początkowo samorząd na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 55 350 000,00 zł brutto, to po ocenie złożonych oferty zdecydowano o zwiększeniu finansowania o dodatkowe 14 637 000 zł brutto i wyborze oferty Newagu jako najkorzystniejszej.

Miejsce podpisania umowy nie było przypadkowe. Odbyło się ono na pokładzie 46 letniego pojazdu EN57, który cały czas wozi pasażerów.

– Chcemy konsekwentnie rozwijać kolejowy transport na Pomorzu i zwiększać komfort podróży. Dlatego kupujemy kolejne nowoczesne pociągi – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podpisana umowa obejmuje dostawę dwóch wieloczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pierwszy to skład przeznaczony do ruchu regionalnego na trasach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Drugi skład będzie dłuższy i obsługiwać będzie ruch aglomeracyjny w rejonie Trójmiasta. Oczywiście obydwa nowe pojazdy będą mogły wyjeżdżać na inne zelektryfikowane linie kolejowe w regionie. Kiedy pociągi przyjadą na Pomorze?

– Jesteśmy w stanie dostarczyć pierwszy pojazd pod koniec 2023 r. – zapowiada Zbigniew Konieczek prezes Newagu.

Jest też szansa, że nowych Impulsów będzie dużo więcej. 

Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji będzie musiała być podjęta nie później, niż do 31 marca 2023 r.

– Chodzi o to, że możemy zwiększyć zamówienie o kolejnych 10 pojazdów pierwszego typu lub 19 drugiego. Będzie to jednak zależeć od uzyskania unijnego dofinansowania – wyjaśnia marszałek Struk. – Liczyliśmy na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Niestety przez politykę rządu tego wsparcia możemy nie uzyskać – dodaje.

Dostawy pojazdów objęte zakresem podstawowym będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy w zależności od konfiguracji danego pojazdu. W razie skorzystania przez samorząd z opcji zamówienia dodatkowych ezt-ów, dostawa wszystkich pojazdów objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez Newag oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości , tj. w razie rozszerzenia przedmiotu umowy o dostawę 29  dodatkowych ezt-ów wyniesie 1,11 mld zł brutto

Spółka udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na każdy dostarczony pojazd na okres 36 miesięcy od daty dostawy.