Podkarpackie powtarza przetarg na nowe EZT-y

Podkarpackie powtarza przetarg na nowe EZT-y

Województwo Podkarpackie ogłosiło nowe postępowanie na dostawę trzech fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji pięcioczłonowej, o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów 457 km (przy założeniu rocznego rozliczania) oraz średnim dobowym czasie eksploatacji ok. 20 godzin wraz z:

 • przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego lub Operatora z zakresu obsługi i utrzymania,
 • świadczeniem usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i pierwszego P4 włącznie.

Wybrane podstawowe parametry techniczne pojazdu

 • napęd: silniki asynchroniczne prądu przemiennego.
 • układ jezdny: wózkowy, wózki 2 osiowe,
 • liczba siedzących stałych: min. 240,
 • odbieraki prądu (pantografy): niesymetryczne – 2 szt. Wymaga się, aby praca pantografów, w szczególności współpraca z siecią trakcyjną była monitorowana za pomocą kamer
 • okres życia pojazdu : min 30 lat
 • trwałość powłok lakierniczych oraz antygraffiti: min. 10 lat
 • wysokość podłogi w strefie wejścia dla pasażerów:760 ±50 mm nad poziomem główki szyny (PGS)
 • układ wnętrza: bezprzedziałowy, fotele w układzie 2 + 2,

Pojazdy powinien być wyposażony w urządzenia typu rampa lub winda umożliwiające wejście i wyjście osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Zamawiający oczekuje wydzielenia miejsca do przewozu 4 rowerów wyposażone w uchwyty do mocowania rowerów w pozycji poziomej wzdłuż osi pojazdu (stojaki) lub pionowej (wieszaki) oraz miejsca do przewozu 2 wózków inwalidzkich wyposażone w odpowiednie mocowania.

Każdy  z pojazdów musi być wyposażony w dwie toalety w obiegu zamkniętym, z czego jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Pojazdy mają być wyposażone w system monitoringu, system dynamicznego rozkładu jazdy oraz sieć Wi-Fi .

O wyborze wykonawcy zdecydują cztery kryteria:

 • Cena – 40 pkt
 • Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza (EZT) – 20 pkt.
 • Gwarancja pojazdów – 25 pkt
 • Ilość miejsc siedzących stałych – 15 pkt.

Na oferty samorząd czeka do 13 maja 2024 r. do godz. 10:00.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oczekuje dostawy trzech pojazdów do końca listopada 2027 r.

Przypomnijmy, że w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Jedynie uwagi do zapisów postępowania miała Pesa Bydgoszcz, która złożyła odwołanie do KIO.