Bez ofert na dostawę nowych EZT-ów dla Podkarpacia

Bez ofert na dostawę nowych EZT-ów dla Podkarpacia

Żaden producent nie złożył oferty w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich w regionie. Ostatecznie samorząd unieważnił postępowanie.

Przedmiotem zamówienia była jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji pięcioczłonowej, zwanych w dalszej części Pojazdem o średniodobowym przebiegu każdego z Pojazdów 457 km (przy założeniu rocznego rozliczania) oraz średnim dobowym czasie eksploatacji ok. 20 godzin wraz z:

  • przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego lub Operatora z zakresu obsługi i utrzymania,
  • świadczeniem usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i pierwszego P4 włącznie.

Warto dodać, że do zapisów postępowania uwagi miała Pesa Bydgoszcz, która złożyła odwołanie do KIO.  Producent miał zarzuty dotyczące wynagrodzenia za świadczenie usług utrzymania, dotyczące kar umownych oraz zarzut dotyczący określenia zakresu uzgodnień DSU.

Urząd zabezpieczył się także jeśli chodzi o licencję na oprogramowanie do zakupionych pojazdów.