Ponad 5 mld zł na inwestycje kolejowe w województwie śląskim

Ponad 5 mld zł na inwestycje kolejowe w województwie śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dwie umowy na inwestycje kolejowe w województwie śląskim o łącznej wartości ponad 5 mld zł. Umowy dotyczą linii kolejowych na odcinkach Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice.

Ta inwestycja pokazuje, jak ważne jest projektowanie, budowa nowych linii i modernizacja istniejących linii kolejowych w tak bardzo zatłoczonych komunikacyjnie miejscach, jak województwo śląskie. Tu znajdują się odcinki dróg, np. między Katowicami a Sosnowcem, po których porusza się ponad 112 tysięcy pojazdów na dobę. Jestem przekonany, że tak duże projekty muszą być realizowane właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z wielkimi potokami osobowymi. Naszym celem jest rozładowanie tego ruchu i stworzenie atrakcyjnej oferty połączeń kolejowych, większej przestrzeni dla ruchu aglomeracyjnego, by połączenia były częstsze i przede wszystkim dopasowane do kalendarza ludzi, którzy przyjeżdżają na Śląsk pracować, uczyć się, czy realizować swoje projekty biznesowe — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski w trakcie konferencji odniósł się do zaprojektowanego odcinka Zabrzeg – Zebrzydowice zwracając uwagę, że ta ważna z punktu widzenia naszego państwa inwestycja zostanie przeprowadzona w dialogu z samorządami i mieszkańcami gmin, na terenie których odbędą się prace budowlane, m.in. gminy Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień czy Zebrzydowice.

Podpisane zostały dwie umowy na prace budowlane przez stację Katowice oraz od Zabrzegu do Zebrzydowic. To część wielkiej inwestycji od Będzina do granicy z Czechami, która całkowicie odmieni transport kolejowy w woj. śląskim. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyniesie wymierne efekty dla zwiększenia dostępności i sprawności kolei na linii ważnej w aglomeracji śląskiej oraz o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – mówi Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP PLK realizują jedną z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. Dobudowa nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego na węźle katowickim poprawi przepustowość, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów. Prędkość składów wzrośnie. Skróci się czas podróży. Zwiększy się dostęp do ekologicznego środka transportu – kolei, dzięki budowie nowych przystanków i dostosowaniu obecnych stacji i przystanków do obsługi wszystkich podróżnych. Będzie też bezpieczniej w ruchu pasażerskim i towarowym.

Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice

Przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice to nowe możliwości kolei w aglomeracji. Planowane są trzy dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet (między ul. Paderewskiego i Łokietka), Katowice Akademia (między ul. Damrota i Francuską) oraz Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka) dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację na perony ułatwią windy. Perony będą wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Orientację zapewnią gabloty z rozkładem jazdy, zegary i wyświetlacze z informacjami o pociągach. Zachętą do ekologicznych podróży – łączenia kolei i rowerów – będą stojaki w obrębie peronów. Inwestycja PLK SA obejmie modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota. Przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta, by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji, ośrodków akademickich i kąpieliska. Wszystkie obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice dobudowane będą dwa tory i rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Kompleksowa modernizacja linii to budowa ok. 22 km nowych torów i przebudowa 96 km torów, wymiana ok. 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów. W zakres zadania wchodzi 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. W ramach prac przewiduje się budowę centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą – konsorcjum firm Torpol SA (lider) i Intop Warszawa Sp. z o.o. (partner) na roboty budowlane w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 90 dni na przygotowanie z PLK SA i Miastem Katowice szczegółowego harmonogramu obejmującego zmiany w komunikacji, które z wyprzedzeniem będą przedstawione mieszkańcom. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r. Wartość zadania to 3,4 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Zabrzeg – Zebrzydowice

Dzięki realizacji inwestycji sprawniejsze będą podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych stacji Chybie i Zebrzydowice oraz przystanków Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl. Zadanie zwiększy dostępność do kolei, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach prac planowana jest przebudowa ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, co wpłynie na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo na 25 obiektach inżynieryjnych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą – konsorcjum firm Trakcja S.A. (lider), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (partner); ALSTOM ZWUS sp. z o.o. (partner) w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”.

W połowie maja rozpoczną się roboty budowlane. Planowane zmiany w komunikacji będą z wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom. Zakończenie prac jest przewidziane w grudniu 2027 r. Wartość zadania to prawie 1,7 mld zł. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kolej zmienia się na lepsze w woj. śląskim

PKP PLK SA realizują wielką inwestycję od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę, Zabrzeg do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Łączna wartość zadania to ok. 7 mld zł, z czego ponad 6 mld zł pochodzi ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Prace realizowane są na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. oraz Tychy – Goczałkowice. Odcinek Katowice Piotrowice – Tychy jest w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową. Zakończyły się prace budowlane na linii od Goczałkowic-Zdroju do Zabrzegu.