Jak to jest z tym porozumieniem w Polregio?

Jak to jest z tym porozumieniem w Polregio?

Prezes Polregio  poinformował o wypracowaniu wstępnego porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Innego zdanie jest Prezydent ZZM Leszek Miętek a marszałek Geblewicz uważa, że nie można całością kosztów obciążać tylko jednej ze stron, czyli samorządów.

W środę, 11 maja media obiegła informacja o wypracowaniu wstępnego porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Wciąż jednak potrzebna jest zgoda marszałków województw na ich sfinansowanie. Podczas konwentu marszałków, które odbyło się na początku kwietnia, prezes Martyniuk poinformował, że koszt podwyżki dla pracowników Polregio to koszt ok.130 mln zł. Podczas ostatniej sejmowej komisji infrastruktury doprecyzował, że każde 100 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego na jednego pracownika to w przypadku Polregio oznacza wydatek 18 mln zł rocznie.

Leszek Miętek Prezydent Związek Zawodowy Maszynistów informację prezesa Polregio, jakoby zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w spółce nazwał konfabulacją. Dodał, że od zakończenia sporu zbiorowego nie odbyło się żadne spotkanie mające na celu dojście do porozumienia.

– W poniedziałek 9 maja 2022 r. do wideokonferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Polregio został doproszony zarząd spółki i przekazaliśmy nasze ostateczne stanowisko, że nie ma mowy o odwołaniu strajku bez podpisania najpóźniej do piątku 13 maja 2022r. porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń na poziomie 700 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników spółki z możliwością wdrożenia dwuetapowo 400 zł ze spłatą od stycznia 2022 i druga część wdrożona od stycznia 2023r. To żądanie ostateczne i nienegocjowane – tłumaczy Miętek.

Jak zaznaczył, ze strony Zarządu do tej pory związkowcy nie otrzymali żadnej propozycji spotkania w sprawie porozumienia.

–  Niestety decyzja o strajku od północy 16 maja 2022 r. we wszystkich Zakładach Polregio jest aktualna i bez porozumienia nie zostanie odwołana – zakończył Leszek Miętek, Prezydent ZZM.

Do całej sprawy odniósł się także Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego, który poinformował, że we wtorek, 10 maja 2022 r. późnym popołudniem do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo z Polregio informujące, iż związki zawodowe działające na kolei wyraziły wolę zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy. Uzgodniono, że w tym roku podwyżki wynagrodzeń (z wyrównaniem od stycznia) wyniosą 400 zł, a od stycznia 2023 r. jeszcze 300 zł na osobę.

Spółka przedstawiła do akceptacji aneks do obowiązującej umowy, w myśl którego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego miałby ponieść całość kosztów związanych z podwyżkami płac i dała czas na podjęcie decyzji do 12 maja do godz. 12.

– Aneksu w takim kształcie nie można potraktować poważnie, ponieważ dokument przygotowano niepoważnie. Nie można całością kosztów obciążać tylko jednej ze stron, czyli Samorządu Województwa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Ani przez chwilę nie kwestionowaliśmy potrzeby zwiększenia wynagrodzeń pracownikom przewoźnika, ponieważ szalejąca inflacja sprawia, że ludziom coraz trudniej jest wiązać koniec z końcem. Jesteśmy gotowi podzielić się kosztami tych regulacji w oparciu o istniejącą umowę – zaznacza.

Jak przypomina zachodniopomorski Urząd, na organizację regionalnych przewozów kolejowych w budżecie na rok 2022 w zabezpieczono środki w wysokości 116,5 mln zł. Zaproponowany przez Polregio aneks oznacza zwiększenie wydatków Województwa w 2022 r. do kwoty ponad 148 mln zł co przekracza o ponad 30 mln zł możliwości budżetu województwa.

Propozycja spółki oprócz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio 7,8 mln zł w 2022 r. (miesięcznie ok. 1000 zł/etat) przewiduje wzrost szeregu innych kosztów, niekiedy uzasadnionych w sposób enigmatyczny, np. niemal dwukrotny wzrost kosztów zarządzani.

– Mam pełną świadomość, że sprawa jest poważna, że dotyczy setek ludzi i ich rodzin.  Deklaruję gotowość wypracowania z władzami Spółki konstruktywnych rozwiązań. Musi to być poprzedzone rzetelną analizą kosztów jak również możliwości finansowych samorządu – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, że podpisaniem protokołu rozbieżności kończącym spór zbiorowy w Polregio zakończyło się spotkanie stron przedstawicieli związków zawodowych z zarządem przewoźnika w dniu 12 kwietnia 2022 r.  Podczas rozmów zarząd Polregio zaproponował podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 złotych od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 złotych jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów z marszałkami wszystkich województw.