Jak przebiegał wybór nowych członków zarządu PKP Cargo?

Jak przebiegał wybór nowych członków zarządu PKP Cargo?

PKP Cargo opublikowało protokół z powtórzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie towarowego przewoźnika. Tym razem w konkursie wzięło udział tylko 11 kandydatów.

Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład zarządu przewoźnika z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz.

Bez rozstrzygnięcia zakończyły się natomiast postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu: ds. finansowych i ds. handlowych. Dlatego też Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska.

Proces wyboru

W czwartek, 17 marca 2022 r. o godz. 13:00 członkowie komitetu ds. nominacji uzyskali dostęp do przesłanych dokumentów i przekazali, że na skrzynkę konkursową zostały przesłane zgłoszenia od 10 kandydatów, w tym

 • 4 na stanowisko Prezesa Zarządu
 • 2 na stanowisko członka zarządu: ds. finansowych
 • 2 na stanowisko członków zarządu: ds. handlowych
 • 1na stanowisko członka zarządu – przedstawiciela pracowników

Następny członkowie komitetu ds. nominacji dokonali analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych. W wyniku analizy, komitet podjął uchwałę o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania pięciu kandydatów w tym jednego warunkowo. Cztery zgłoszenia zostały odrzucone ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych

Jak czytamy w protokole, w przypadku jednego kandydata ubiegającego się o stanowisko prezesa zarządu, komitet wystąpił o niezależną opinię prawna, która byłaby podstawą do podjęcia decyzji o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu postępowania.

Ponadto 22 marca 2022 r. na wskazany w ogłoszeniu adres wpłynęło kolejne zgłoszenia na stanowisko członka zarządu ds. finansowych. Komitet ustalił, że zgłoszenie zostało przesłane w określonym terminie ale na błędny adres.

Ustalono, że rozmowy Rady Nadzorczej z kandydatami odbędą się w dniach 21-22 marca 2022 roku.

Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych komitet wybrał dwóch kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. finansowych celem przeprowadzenia dodatkowych rozmów. Ostatecznie w dniu 31 marca komitet podjął uchwały o dopuszczania do dalszego etapu postępowania jednego kandydata na stanowisko prezesa zarządu oraz jednego dodatkowego kandydata na członka zarządu ds. finansowych.

W poniedziałek, 4 kwietnia o godzinie 14:00 rozpoczęły się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z trzema kandydatami na stanowisko członka zarządu ds. finansowych oraz jednym kandydatem na stanowisko prezes zarządu. 5 kwietnia 2022 r. została przeprowadzona dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko członka zarządu ds. finansowych.

Następnie, 11 kwietnia 2022 roku Komitet ds. nominacji podjął uchwały dotyczące rekomendacji jednego kandydata na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, trzech kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. finansowych oraz jednego kandydata na stanowisko członka zarządu – przedstawiciela pracowników.

Dodatkowo, 11 kwietnia 2022 roku Komitet otrzymał od przewodniczącego Rady Nadzorczej informację, iż PKP S.A. zamierza skorzystać z przysługującego spółce, jako akcjonariuszowi prawa wskazania prezesa zarządu spośród pozytywnie zaopiniowanych kandydatów.

Ostatecznie 13 kwietnia Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia Dariusza Seligi na stanowisko prezesa zarządu na VII i VIII kadencję oraz wyłonienia Zenona Kozendry na stanowisko członka zarządu – przedstawiciela pracowników na VIII kadencję.

Następnie, 20 kwietnia Rada Nadzorcza powołała panów Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka zarządu do spraw handlowych a 22 kwietnia Maciej Jankiewicza na stanowisko członka zarządu do spraw finansowych VII i VIII kadencję.

Lista kandydatów

Na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo:

 • Juliusz Czerniak
 • Wojciech Drozk
 • Marcin Jankowski
 • Dariusz Seliga

Na stanowisko członka zarządu ds. finansowych:

Wszyscy kandydaci skorzystali z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych.

Na stanowisko członka zarządu ds. handlowych:

 • Adam Banaszak
 • Jacek Rutkowski

Na stanowisko członka zarządu – przedstawiciela pracowników

 • Zenon Kozendra

Zarząd PKP Cargo

Od 25 kwietnia 2022 r.  zarządu spółki przedstawia się następująco:

 • Dariusz Seliga – Prezes Zarządu,
 • Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
 • Maciej Jankiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych,
 • Jacek Rutkowski – Członek Zarządu ds. Handlowych,
 • Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników