Marek Olkiewicz w nowym zarządzie PKP Cargo

Marek Olkiewicz w nowym zarządzie PKP Cargo

Zarząd Spółki PKP Cargo poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład zarządu przewoźnika z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych. Pełniącym obowiązki prezesa nadal będzie Pan Władysław Szczepkowski.

Jednocześnie zarząd PKP Cargo poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, członka Rady Nadzorczej spółki, do wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu PKP Cargo.

Od 3 lutego 2022 roku skład zarządu PKP Cargo będzie przedstawiał się następująco:

Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu

Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników

Bez rozstrzygnięcia zakończyły się natomiast postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu: ds. finansowych i ds. handlowych. Dlatego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego na te stanowiska.

 

Marek Olkiewicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych MBA, DBA oraz LL.M. Od początku drogi zawodowej związany jest z koleją. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży, w tym od 15 lat na stanowiskach związanych z zarządzaniem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. m.in. jako Wiceprezes – dyrektor ds. eksploatacji, Zastępca Dyrektora oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. Od 2017 do 2021 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych PKP oraz funkcje w radach nadzorczych innych spółek prawa handlowego.

Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. handlowych, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. operacyjnych, po tym jak odwołano 18 października 2021 r. niemal całego zarządu spółki.