Jacek Rutkowski i Maciej Jankiewicz w zarządzie PKP Cargo

Jacek Rutkowski i Maciej Jankiewicz w zarządzie PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała do zarządu przewoźnika Jacka Rutkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych oraz Macieja Jankiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Nowi członkowie zarządu rozpoczną prace w spółce od dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Pan Jacek Rutkowski jak i Pan Maciej Jankiewicz nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Rutkowski jest absolwentem kierunku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów Executive MBA w Marseille Graduate School of Management Uniwersytet Gdański i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16 letnie w branży kolejowej. W latach 2016-2018 zajmował funkcję Prezesa Zarządu Cargotor sp. z o.o. Od 2018 do 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. a od 2019 roku jako Prezes Zarządu PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie we współpracy z krajowymi instytucjami nadzorującymi branżę kolejową oraz unijnymi instytucjami. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Pan Maciej Jankiewicz  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Paula Cezann’a w Marsylii. Ukończył  również studia trzeciego stopnia ( studia doktoranckie) na Akademii Sztuki Wojennej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Kapitałowych. Pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze w podmiotach gospodarczych, takich jak: Pocztowo-Bankowe PTE SA., Post Media Service Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna SA, WPH Sp. z o.o., Polskie Radio SA., Pocztylion-Arka PTE SA.

Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

Dariusz Seliga – Prezes Zarządu,
Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Maciej Jankiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych,
Jacek Rutkowski – Członek Zarządu ds. Handlowych,
Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

Przypomnijmy, że 13 kwietnia nowym prezesem przewoźnika został Dariusz Seliga.

Nowy zarząd PKP Cargo czeka wiele wyzwań. Zgodnie z postulatami strony strony społecznej, związkowcy oczekują podpisania porozumienia ws. wdrożenia podwyżek a także przedstawienia plany naprawczego.  Tylko w 2021 r. PKP Cargo miało ponad 220 mln zł straty.

Rozmowy związkowców z zarządem PKP Cargo mają się odbyć już 27 kwietnia 2022 r.