Koleje Mazowieckie z 34. składami FLIRT

Koleje Mazowieckie z 34. składami FLIRT

Trwają odbiory nowoczesnych pojazdów FLIRT zamówionych przez Koleje Mazowieckie. W bieżącym tygodniu przewoźnik odebrał kolejne dwa składy. Tym samym, w parku taborowym mazowieckiego przewoźnika, jest ich już trzydzieści cztery.

Pojazdy zostały wyprodukowane w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach w ramach IV umowy wykonawczej zawartej w marcu 2021 r. pomiędzy Kolejami Mazowieckimi a Stadler Polska. Umowa dotyczy dostawy 15 sztuk nowoczesnych i komfortowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT, a jej wartość to prawie 500 mln zł netto. Projekt uzyskał dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości ok. 158 mln zł.

– Zmienia się polska kolej co najbardziej widać na przykładzie Kolei Mazowieckich. Kolejne, nowoczesne pojazdy, które właśnie dołączyły do parku taborowego spółki, pozwolą na wycofanie z eksploatacji najstarszych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dziękuję producentowi za terminową realizację kontraktu i wszystkim pracownikom zaangażowanym w jego realizację, zarówno z firmy Stadler Polska jak i z Kolei Mazowieckich – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie zawarły ze Stadlerem umowę ramową na dostawę pięcioczłonowych elektrycznych zespołów FLIRT w styczniu 2018 roku. Wszystkie umowy wykonawcze przewidziane w kontrakcie zostały podpisane. Dostawy w ramach trzech umów są zakończone, aktualnie realizowane są umowy czwarta i piąta.

Jeśli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, to w drugiej połowie 2023 roku Koleje Mazowieckie będą dysponowały 61 pociągami FLIRT nowej generacji wyprodukowanymi w siedleckim zakładzie Stadlera.