Dariusz Seliga nowym prezesem PKP Cargo

Dariusz Seliga nowym prezesem PKP Cargo

Rada Nadzorca PKP Cargo powołała Pana Dariusza Seligę na stanowisko prezesa przewoźnika. Nowy szef spółki razem z pozostałymi członkami zarządu będzie musiał ugasić pożar związany ze sporem ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółki.

Od 13 kwietnia 2022 roku skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco:

  • Dariusz Seliga– Prezes Zarządu
  • Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  • Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników

Rada Nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powoła w skład Zarządu PKP Cargo Pana Dariusza Seligi, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 13 kwietnia 2022 roku.

Pan Dariusz Seliga jest absolwentem kierunku administracja w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów menadżerskich Executive MBA Sektora Kolejowego. Na Akademii Obrony Narodowej ukończył 4 letnie studia doktoranckie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek kapitałowych. Od 2004 roku pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta. W 2005 roku został Burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie został wybrany na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej V,VI i VII kadencji.

Z branżą kolejową związany od wielu lat. W 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP Cargo CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP Cargo . Od 2019 roku związany ze spółką PKP Cargo INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO S.A.) początkowo jako Członek Zarządu, a od 2021 roku do dziś jako Prezes Zarządu.

Nowy zarząd PKP Cargo czeka wiele wyzwań. Zgodnie z postulatami strony strony społecznej, związkowcy oczekują podpisania porozumienia ws. wdrożenia podwyżek a także przedstawienia plany naprawczego.  Tylko w 2021 r. PKP Cargo miało ponad 220 mln zł straty.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie PKP Cargo jest następstwem odwołania 18 października 2021 r.  niemal całego zarządu spółki. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone 5 listopada 2021 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu w skład zarządu przewoźnika z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Pierwszy konkurs cieszył się dużym zainteresowanie. Wzięło udział 31 kandydatów, którzy złożyli 34 zgłoszenia.