Na przystanku Biała Podlaska Wschodnia trwa budowa przejścia pod torami

Na przystanku Biała Podlaska Wschodnia trwa budowa przejścia pod torami

Będzie bezpieczne dojście do pociągów na przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Rozpoczęły się prace przy budowie tunelu pod torami. Przygotowywana jest konstrukcja przejścia. Powstała nowa droga prowadząca do obiektu. Dobudowywane jest 10 torów w rejonie przystanku. Prace zaplanowano do końca 2024 r.

Rozpoczęła się budowa przejścia pod torami na przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Tunel zwiększy bezpieczeństwo pasażerów, którzy od końca 2024 r. skorzystają z nowego przystanku. Wykonawca buduje konstrukcje przejścia pod torem nr 1. Te prace zakończą się w połowie maja i kolejno przeniosą pod sąsiedni tor nr 2.

Dla podróżnych z trudnościami w poruszaniu się zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Dodatkowo zbudowana została nowa droga łącząca ulicę Sidorską z przystankiem Biała Podlaska Wschodnia, co umożliwi wejście do tunelu od strony Akademii Bialskiej.

Większe możliwości przewozu towarów na stacji Biała Podlaska

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozbudowują stację Biała Podlaska o dziesięć torów. Prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są warstwy ochronne zabezpieczające grunt, m.in. podsypka z tłucznia. Na tak przygotowanym terenie układane będą podkłady i szyny. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacja w Białej Podlaskiej będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych o długości 750 metrów. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowo przewidziane jest wykonanie odwodnienia, co jest istotne dla dobrego utrzymania torów.

W 2023 r. również stacja Małaszewicze została rozbudowana o trzy dodatkowe tory, co zwiększyło jej przepustowość. Dobudowa torów stanowi część zadania o wartości 123 mln zł mającego na celu zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol.

Prace finansowane są ze środków publicznych przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycja zaplanowana jest do końca 2024 r.

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 752,7 mln zł.