Jak MI zamierza przeciwdziałać opóźnieniom pociągów PKP Intercity?

Jak MI zamierza przeciwdziałać opóźnieniom pociągów PKP Intercity?

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie opóźnień pociągów. Poznaliśmy właśnie odpowiedź resortu.

Docierają do mnie informacje od zaniepokojonych podróżnych pociągami o notorycznych ich opóźnieniach i to nie takich kilkuminutowych. Podróż pociągiem powinna cechować się dużą punktualnością. Inaczej podróżni przestaną jeździć pociągami, co przełoży się na problemy firm z branży kolejowej – napisała w interpelacji posłanka Krzywonos-Strycharska.

Posłanka rozumie, że mogą wydarzyć się różne nieprzewidziane rzeczy, ale nie zdarzają się one notorycznie, a tak jest niestety z opóźnieniami pociągów.

Najczęstszą informacją na dworcach kolejowych jest obecnie komunikat z głośników: „Za opóźnienie pociągu przepraszamy!”. – dodała.

Na pytanie jak Ministerstwo Infrastruktury zamierza przeciwdziałać opóźnieniom pociągów PKP Intercity, odpowiedź przedstawił Andrzej Bittel, sekretarz stanu.

W związku ze znaczącym spadkiem punktualności pociągów dalekobieżnych, co jest całkowicie nieakceptowalne dla resortu infrastruktury, zostały przywrócone cykliczne posiedzenia w siedzibie MI w sprawie poprawy punktualności pociągów. Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Intercity  prowadzi analizy opóźnień każdego pociągu, wraz z propozycją działań zaradczych. Duży nacisk kładziony jest na weryfikację kontowania opóźnień pociągów na podstawie danych w systemie SEPE i porównanie ich przyczyn z tymi zgłaszanymi przez drużynę pociągu. Ponadto analizie poddawane są pociągi, które notują opóźnienia i poszukiwane są systemowe przyczyny opóźnień na poziomie operacyjnym – odpisał.

Poinformował również, że Minister, zawierając z PKP Intercity umowę, szczególną wagę przywiązuje do kwestii jakości świadczonych przez operatora usług. Ministerstwo Infrastruktury na bieżąco monitoruje i kontroluje wykonanie umowy przez przewoźnika.

PKP Intercity, jako wykonawca zleconych mu przewozów, zobowiązany jest do zachowania określonych parametrów jakości świadczonych usług przewozowych. W sytuacji niezachowania wymaganych standardów jakościowych operator obciążany jest karami umownymi, które niejednokrotnie są bardzo dotkliwe dla przewoźnika – podkreślił Bittel

Przedstawiciel resortu dodał, że Minister Infrastruktury w celu zwiększenia liczby nowych maszynistów podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do rozporządzenia w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności.

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów na maszynistów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu maszynistów na rynku pracy powstałego wskutek występowania luki pokoleniowej na tym stanowisku pracy. Z deficytem maszynistów borykają się zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i towarowi – zaznaczył wiceminister

W ocenie ministerstwa złagodzenie wymogów zdrowotnych dla kandydatów na maszynistów nie nastąpi kosztem obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gdyż nowe wymagania zdrowotne będą nadal mieściły się w wymaganiach określonych w dyrektywie 2007/59/WE, która jest stosowana we wszystkich państwach członkowskich UE.