Koleje Małopolskie poznały nową cenę za energię trakcyjną

Koleje Małopolskie poznały nową cenę za energię trakcyjną

Małopolski przewoźnik otworzył ofertę w powtórzonym postępowaniu na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez przewoźnika.

Spółka podobnie jak za pierwszym razem na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć 553 500 000,00 zł brutto.

Tym razem PKP Energetyka złożyła ofertę w wysokości 427 923 927,47 zł brutto, czyli o ponad 135 mln zł brutto mniej niż w pierwszym postępowaniu.

Małopolski przewoźnik chce podpisać umowę na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez spółkę na lata 2023 – 2026.

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych w pojazdach trakcyjnych.

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne przewoźnika poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego Kolei Małopolskich (tj. terenu wyposażonego w sieć trakcyjną zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła zasilania, posiadającego układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej), wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na terenie zaplecza technicznego.