Dwie oferty na wykonanie napraw P4 EN76 Kolei Mazowieckich

Dwie oferty na wykonanie napraw P4 EN76 Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 wraz z pracami dodatkowymi i modyfikacjami. Zgłosiło się dwóch wykonawców.

Na sfinansowanie realizacji zamówienia mazowiecki przewoźnik przeznaczył  59 494 212,4 zł brutto.

Oferty złożyli:

 • Konsorcjum: ZNTK Mińsk Maz., Pesa Bydgoszcz – 59 110 848 zł brutto
 • Public Transport Service – 86 007 504 zł brutto.

Spółka wymagała aby poza stałymi naprawami P4 wynikającymi z DSU, wykonawca wykonał prace wykraczające poza stały zakres napraw lecz nie występujące w każdej naprawie składów (wymiana 20 kół monoblokowych i wymiana 20 kompletów tarcz hamulcowych) oraz uzupełnienie braków.

W ramach postępowania wykonawca będzie musiał wykonać we wszystkich pojazdach następujące prace modyfikacyjne:

 • montaż kamer monitoringu odbieraka prądu
 • montaż gniazda zasilania stacjonarnego pojazdu
 • wdrożenie trybu parkingu
 • wdrożenie funkji przeniesienia napięcia między ezt
 • wymiana żarówek/reflektorów na LED
 • wymiana urządzeń do podgrzewania/chłodzenia w kabinie maszynisty
 • wymiana drzwi między kabiną a przedziałem maszynowym
 • modyfikacja systemu informacji pasażerskiej polegająca na stałym podtrzymaniu systemu BIOS
 • dodanie pojazdów do aplikacji dyspozytorskiej Consel

Zamawiający wymaga na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P4 udzielenia gwarancji jakości na okres 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.