Kto przewiezie do 1,4 mln ton węgla dla Enea Wytwarzanie?

Kto przewiezie do 1,4 mln ton węgla dla Enea Wytwarzanie?

Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na usługi przewozu transportem kolejowym do 1,4 mln ton węgla energetycznego w okresie 24 miesięcy w ramach umów ramowych.  Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania.

Zadanie nr 1 obejmie transport 500 000 ton węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Zadanie nr 2 dotyczy transportu 500 000 ton węgla z kopalń śląskich (w szczególności: PGG S.A., JSW S.A., SRK S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o., PG Silesia S.A., TAURON Wydobycie S.A.)

Zadanie nr 3 obejmuje wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego w okresie 24 miesięcy w ramach umów ramowych ze składowiska węgla Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” w ilości 400 000 ton.

Wykonawca zobowiązuje się transportować towar od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego Enea Wytwarzanie usytuowanego na stacji Świerże
Górne.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena brutto.

Termin składania ofert mija 10 listopada 2021 r. o godz. 9:30

Przypomnijmy, że na początku lipca 2021 r. Enea Wytwarzanie podpisała umowy z PKP Cargo na przewóz do 9 mln ton węgla.