PKP S.A. unieważniły przetargi na przebudowę mazowieckich dworców

PKP S.A. unieważniły przetargi na przebudowę mazowieckich dworców

PKP S.A. jeszcze przed terminem składania ofert unieważniły przetargi na przebudowę dworców Pionki Zachodnie, Sochaczew oraz Żytkowice. Powód?  Postępowania obarczone były niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jak poinformowała „Kolejowy Portal” Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP S.A., przetargi zostały unieważnione z przyczyn proceduralnych związanych ze zmianami przepisów prawa.

O jakie przyczyny proceduralne chodzi? Jak czytamy w uzasadnieniu obecnie, na skutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, sieć kolejowa definiowana jest jako linie kolejowe, stacje pasażerskie, stacje rozrządowe, terminale towarowe i wszystkie inne elementy  infrastruktury kolejowej niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej  eksploatacji  systemu  kolei  Unii  (art.  4  pkt  4  UTK  po  zmianie).  Jako element sieci kolejowej wskazano m.in. stację pasażerską, która zgodnie z art. 4 pkt 53 UTK po zmianie, jest obiektem  infrastruktury  usługowej obejmującym dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo  lub pojazdem, z  drogi publicznej lub dworca kolejowego.

– Biorąc pod uwagę  zmianę ww.  definicji oraz treść  art.  5  ustawy  Pzp,  PKP  S.A. należy zakwalifikować jako zamawiającego sektorowego. Tym samym przedmiotowe postępowanie, zamawiający  winien  prowadzić  na  przepisach  ustawy  Pzp,  dotyczących  zamówień sektorowych – informują Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jak dodała przedstawicielka PKP S.A., spółka planuje, że przetargi na wybór wykonawcy prac budowlanych zostaną ponownie ogłoszony do końca bieżącego roku.

Ponowny przetarg na przebudowę dworców Pionki Zachodnie oraz Żytkowice został ogłoszony 2 września 2021 r. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożone oferty przekroczyły zaplanowany budżet. Na sfinansowanie tego zamówienia spółka przeznaczyła 3 005 829,98 zł brutto, zaś najtańsza oferta opiewała na kwotę 4 516 560 zł brutto.

Historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec w Sochaczewie miał zostać dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych.

Czy podobne unieważnienia będą miały miejsca w toczących się już postępowaniach na przebudowę m.in. o dworców Kielce, Dąbrowa Górnicza, Rzepin, Puck, w których otwarto już oferty?

– Zmiany w prawie mogą mieć wpływ także na inne zamówienia – zaznaczyła Jurewicz.