Czy w 2022 r. pracownicy PLK otrzymają podwyżkę?

Czy w 2022 r. pracownicy PLK otrzymają podwyżkę?

Przedstawiciele czterech organizacji związkowych wystosowali pismo do prezesa PKP PLK Ireneusza Merchel, w którym wnoszą o rozpoczęcie dialogu społecznego w celu osiągnięcia satysfakcjonującego strony porozumienia w kwestii wdrożenia najpóźniej w drugim kwartale 2022 r. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki.

– Wniosek nasz wynika z faktu, iż w drugiej połowie 2021 roku nastąpił drastyczny wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych, poczynając od cen energii a na codziennych wydatkach związanych z zakupem żywność czy leków kończąc – czytamy w piśmie skierowanym do prezesa PLK.

Zdaniem przedstawicieli Związków działających w PKP Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęcie dialogu społecznego w temacie przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń pozwoli na racjonalne zaplanowanie wydatków z tym związanych i ujęcie ich w biznes lanie na 2022 r.

Pod pismem podpisali się przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP , Rady Branżowej PKP PLK, Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz NSZZ Solidarność.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynagradzanych wg ZUZP, w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Pracownicy PKP PLK dostali także nagrody z okazji 20-lecia spółki.