UIC o wyzwaniach stojących przed kolejami regionu Azji i Pacyfiku

UIC o wyzwaniach stojących przed kolejami regionu Azji i Pacyfiku

Intensywna cyfryzacja, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, rozwój transportu multimodalnego w celu usprawnienia transportu kolejowego pomiędzy Europą i Azją – to tylko niektóre z wyzwań, które stoją przed UIC w najbliższych latach w tej części globu.

23 listopada z inicjatywy Krzysztofa Mamińskiego, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Li Wenxin – wiceprezes Kolei Chińskich (CR) – w zastępstwie przewodniczącego Regionu UIC dla Azji i Pacyfiku – Lu Dongfu oraz François Davenne – dyrektor generalny UIC. Celem spotkania była bezpośrednia rozmowa na temat oceny wyzwań stojących przed kolejami i UIC.

– Region Azji i Pacyfiku jest strategicznym partnerem dla Europy, co znajduje potwierdzenie w bliskiej współpracy krajów azjatyckich i europejskich na wielu forach – powiedział Krzysztof Mamiński, przewodniczący UIC oraz prezes zarządu PKP S.A.

Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone przez uczestników Regionu Azji i Pacyfiku są skierowane na intensywną cyfryzację oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających przekraczanie granic i zapewnienie multimodalności, w tym m.in. rozwój elektronicznej wymiany danych. Jednym z wyzwań jest uczynienie całego łańcucha logistycznego bardziej inteligentnym oraz realizacja transportu w sposób zrównoważony.

Ważnym aspektem współpracy w obszarze Euroazji pomiędzy kolejami działającymi w tym regionie jest umowa z kwietnia 2017 roku, czyli tzw. Porozumienie 7. Kolei. Jest ona ukierunkowana na rozwój zwartych kolejowych przewozów kontenerowych w relacji Chiny – Europa. Członkami Porozumienia są Kolej Chińska (CR), Koleje Rosyjskie (RŻD), Koleje Kazachskie (KTŻ), Koleje Białoruskie, Kolej Ułanbatorska, Deutsche Bahn AG oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.