Pracownicy PKP PLK dostaną nagrody z okazji 20-lecia spółki

Pracownicy PKP PLK dostaną nagrody z okazji 20-lecia spółki

Z okazji jubileuszu 20-lecia PKP Polskie Linie Kolejowe, pracownicy zarządcy infrastruktury otrzymają nagrody w wysokości od 500 do 2000 zł.

Wypłatą nagrody objęci są pracownicy wg stanu na dzień 1 października 2021 r. , których staż pracy wynosi powyżej 1 roku w PKP Polskie Linie Kolejowe a także przebywają na urlopach bezpłatnych krótszych niż 3 miesiące, świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych.

Wypłatą nagrody nie są objęci pracownicy ze stażem pracy poniżej 1 roku w spółce. tj. zatrudnieni od dnia 02.10.2020r. do dnia 01.10.2021 r. a także te osoby, które w dniu 1 października 2021 r. przebywały na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 3 miesiące.

Zarząd PKP PLK, podjął decyzję w sprawie wysokości wypłaconej nagrody w następujący sposób:

  • dla pracowników ze stażem pracy od 1 roku do 3 lat, tj. zatrudnionych od 02.10.2017r. do 01.10.2020r. – 500 zł;
  • dla pracowników ze stażem pracy od 4 do 10 lat, tj. zatrudnionych od 02.10.2010r. do 01.10.2017r. – 1000 zł:
  • dla pracowników ze stażem pracy od 11 do 19 lat, tj. zatrudnionych od 02.10.2001r. do 01.10.2010r. – 1500 zł;
  • dla pracowników z 20 – letnim stażem pracy, tj. zatrudnionych w dniu 01.10.2001r. – 2000 zł;

Przypomnijmy, że pod koniec wrzenia przedstawiciele trzech organizacji związkowych działających w PKP Intercity wystosowali pismo do prezesa przewoźnika w sprawie przyznania pracownikom gratyfikacji pieniężnej z okazji 20-lecia istnienia spółki. Na pytanie o taką możliwość wypłat nagród, biuro prasowe spółki poinformowało „Kolejowy Portal”, że wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe gratyfikacje przyznawane przez zarząd stanowią wewnętrzną sprawę spółki.

– O decyzjach informowani są w pierwszej kolejności pracownicy – dodało biuro prasowe przewoźnika.

Z naszych informacji wynika, że do dziś takich nagród nie wypłacono. 

Również niepowodzeniem zakończy się rozmowy w Polregio dotyczące przyznania premii z okazji dwudziestolecia spółki.