Aktualne oferty dla seniorów

Aktualne oferty dla seniorów

Dziś Dzień Seniora. Z tej okazji UTK publikujemy zestawienie aktualnych zniżek.

Seniorem, w rozumieniu większości przewoźników, jest osoba, która ukończyła 60 lat. Opusty, w zależności od oferty przewoźnika, wahają się pomiędzy 10% a 50%. Największą zniżkę ma w swojej ofercie Warszawska Kolej Dojazdowa – 50%. Dotyczy ona biletów jednorazowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Z 35% zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe można skorzystać w pociągach Kolei Mazowieckich.

W PKP Intercity ulga wynosi 30% na jednorazowe przejazdy w komunikacji krajowej =pociągami wszystkich kategorii oraz 30% na bilety okresowe w pociągach kategorii TLK oraz IC. Ulga ta jest odliczana wyłącznie od cen bazowych (maksymalnych) obowiązujących w danej kategorii pociągu, co oznacza, że nie łączy się z ofertą „Promo”.

Takie same rabaty obowiązują pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadających „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego” i realizujący przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych.

W pociągach POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (dla osób nieposiadających „Karty Seniora Województwa Łódzkiego”) oraz PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą uzyskać zniżkę na bilety jednorazowe – 25%, a okresowe –  10% (poza Kolejami Dolnośląskimi).

Ceny biletów na przejazdy pociągami Kolei Śląskich dla osób, które ukończyły 60 lat zostały wskazane w przepisach oferty „SENIOR 60+”.

W pociągach Kolei Małopolskich seniorzy mogą uzyskać ulgę w wysokości 30% na bilety jednorazowe. Taka sama zniżka obowiązuje na bilety czasowe czterogodzinne w obszarze ograniczonym stacjami Tarnów, Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica, Sędziszów, Zakopane, Oświęcim. Seniorzy kupujący bilety odcinkowe miesięczne imienne w jedną stronę lub „tam i z powrotem” mają również prawo do takiej ulgi. 30% ulga dotyczy również przejazdów grupowych (powyżej 20 osób na jednym bilecie).

Osoby, które ukończyły 65 rok życia i posiadają Kartę Mieszkańca miasta Podkowa Leśna, mogą realizować przejazdy pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej na trasie ograniczonej stacjami Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Wschodnia na podstawie darmowych, jednorazowych biletów. Natomiast seniorzy po ukończeniu 65 lat i posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice mogą podróżować na trasie ograniczonej stacjami Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea na podstawie biletów jednorazowych, miesięcznych oraz kwartalnych wydanych w odpowiednio zmniejszonych cenach.

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, które wchodzą w skład Warszawskiego Transportu Publicznego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, można podróżować na podstawie biletu całorocznego uprawniającego do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefie 1 i 2. W przypadku tego przewoźnika taki bilet jest dostępny dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednorazowy koszt biletu to 50 zł („Roczny Bilet Seniora”). Osoby, które mają powyżej 70 lat, mogą jeździć pociągami warszawskiego ZTM całkowicie bezpłatnie. Dodatkowo emeryci i renciści, którzy nie ukończyli 65 roku życia, mają tu prawo do 50% zniżki.

Zniżki dla wszystkich seniorów

Zniżki handlowe dla osób powyżej 60 roku życia
PrzewoźnikNazwa ofertyBilety jednorazoweBilety okresoweRodzaje biletów okresowych podlegające ulgom
PKP IntercityBilet Seniora30% w kl. 1 i 2 w pociągach TLK, IC, EIC, EIP30%odcinkowe imienne: tygodniowe, miesięczne, kwartalne ważne tylko w pociągach TLK, IC
Koleje Dolnośląskie (KD)Senior 60+25%brak oferty
Koleje Małopolskie (KMŁ)Senior30%30%Bilety jednorazowe, czasowe (ograniczone terytorialnie), odcinkowe miesięczne imienne w jedną stronę lub „tam i z powrotem” oraz grupowe
Koleje Mazowieckie (KM)KM-3535%35%1. strefowe czasowe KM

2. jednorazowe

2. okresowe imienne: strefowe KM (miesięczne i kwartalne); odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

3. sieciowe imienne KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

Koleje Wielkopolskie (KW)Bilet 60+25%10%tygodniowe, miesięczne, kwartalne
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA)Karta Seniora Województwa Łódzkiego30%30%miesięczne; wymagana Karta Seniora Województwa Łódzkiego
ŁKA Senior25%10%tygodniowe, miesięczne, kwartalne; w przypadku ŁKA Sprinter tylko miesięczne
PKP SKM (Trójmiasto)Senior25%10%tygodniowe, miesięczne
POLREGIOREGIO Senior25%10%odcinkowe imienne: tygodniowe, miesięczne, kwartalne – na przejazdy „tam i z powrotem” albo w jedną stronę oraz sieciowe miesięczne imienne
Koleje Śląskie„SENIOR 60+”wg taryfy specjalnej

 

wg taryfy specjalnejodcinkowe miesięczne imienne na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”

 

 

Zniżki handlowe dla osób powyżej 65 lat
PrzewoźnikNazwa ofertyBilety jednorazoweBilety okresoweRodzaje biletów podlegające ulgom
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)Przejazdy dla Seniorów 50%50%tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)SENIOR 65+ miasta Podkowa LeśnaZa darmoBrak ofertyBilet „SENIOR 65+”wydawany jest podróżnemu nieodpłatnie po okazaniu Karty Mieszkańca miasta Podkowa Leśna i uprawnia do jednorazowego przejazdu na trasie ograniczonej stacjami ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Wschodnia.
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)Bilet Michałowiczanina SeniorOpłaty są określone w przepisach taryfowych tej ofertyJednorazowy, miesięczny lub kwartalny „Bilet Michałowiczanina” może nabyć mieszkaniec Gminy Michałowice, posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice. Bilety te obowiązują na trasie ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)Roczny bilet Seniora (65+)50%50 złKarta roczna uprawniająca do korzystania ze wszystkich linii SKM oraz WTP (Warszawski Transport Publiczny)

 

Zniżki dla emerytów i rencistów (konieczna legitymacja)

PrzewoźnikOsoby uprawnioneWiek pasażeraBilety jednorazoweBilety
okresowe
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowydo 7050%50%

1) Emeryci i renciści powyżej 70 roku życia, jeżdżą bezpłatnie pociągami SKM w Warszawie oraz WTP (Warszawski Transport Publiczny)

 

Ulga ustawowa:

Emeryci i renciści mają także prawo do zakupu dwóch biletów jednorazowych w roku na przejazd pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie drugiej) z ulgą ustawową 37%. Skorzystanie z niej wymaga jednak wcześniejszego uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. W czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, seniorzy powinni wówczas okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję.

Zniżka ustawowa dla emerytów i rencistów
Rodzaj pociągu:Pociąg osobowy,  pospieszny
(TLK, IC), ekspresowy
(EIC, EIP)
Wymiar zniżki:37%

Przysługuje emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne.  W ramach zniżki uprawniony może kupić dwa bilety jednorazowe w roku w 2. klasie ze zniżką 37%.