WKD z podwyższonym kapitałem zakładowym

WKD z podwyższonym kapitałem zakładowym

Warszawska Kolej Dojazdowa zyskuje dodatkowe instrumenty dla możliwości finansowania prowadzonej działalności. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie nowych udziałów w spółce WKD.

Wnoszony wkład niepieniężny o wartości  164 877 000,00 zł umożliwia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 124 019 500,00 zł do kwoty 288 896 500,00 zł – poprzez utworzenie 329.754 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy będzie się dzielił na 577.793 udziały.

Wszystkie nowoutworzone udziały zostają objęte przez jednego z dotychczasowych wspólników, tj. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie i pokryte aportem w postaci prawa użytkowania wieczystego określonych nieruchomości gruntowych położonych w poszczególnych jednostkach administracyjnych wzdłuż linii WKD oraz prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach gruntowych budynków, budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową.

Po podjęciu uchwały przedstawiciele Województwa Mazowieckiego złożyli oświadczenie w formie aktu notarialnego o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WKD. W imieniu Województwa Mazowieckiego podpisy złożyli: Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Rafał Rajkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Ze strony Warszawskiej Kolei Dojazdowej dokumenty podpisali: Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD, Dyrektor Generalny oraz Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

– To bardzo ważny dzień, w którym finalizujemy rozpoczęty wiele lat temu proces usamorządowienia Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dzisiejszym posunięciem dajemy spółce nowe atuty dla dalszej budowy i wzmacniania własnej konkurencyjności. Nie jest to pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego z naszym udziałem, jednakże nie sposób przecenić jego znaczenia nie tylko ze względu na wartość. Stanowi ono wyraz naszej konsekwencji w działaniach i dowód na wywiązywanie się z podjętych zobowiązań służących celom rozwojowym województwa mazowieckiego oraz wszystkim mieszkańcom naszego regionu – podkreślił Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

– Nadchodzące lata stawiają przed nami wielkie wyzwania w dziedzinie przebudowy i modernizacji zarządzanej infrastruktury kolejowej. Szczególną rolę będzie odgrywać dążenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej w ramach wypracowanego modelu racjonalnego korzystania z zasobów, opartego na idei zrównoważonego rozwoju. Dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego za sprawą Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach realizowanych zadań będziemy w stanie zintensyfikować działania na rzecz pozyskania i wdrożenia nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań. Będą one niewątpliwie wymagać uprzedniego zaangażowania odpowiednich środków finansowych – powiedział Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny spółki WKD.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie usankcjonowane dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Po objęciu nowych udziałów w spółce WKD, łączny wkład Województwa Mazowieckiego wyrażony w procentach wzrośnie od dotychczasowych 97,78% do 99,05%.