Szacunkowe wyniki Grupy PKP Cargo za III kw. 2022 r.

Szacunkowe wyniki Grupy PKP Cargo za III kw. 2022 r.

Zarząd PKP Cargo poinformował o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2022 r. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 3,81 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 670 mln zł w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku.

EBITDA sięgnęła kwoty 648,5 mln zł – to o ponad 256 mln więcej niż przed rokiem. EBIT w ciągu trzech kwartałów tego roku wyniósł 98,3 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku Grupa PKP Cargo odnotowała ujemny wynik: – 138,4 mln zł.

W okresie styczeń – wrzesień br. Grupa PKP Cargo odnotowała stratę netto w wysokości 4,7 mln zł, ale w porównaniu do 2021 roku strata okazała się o prawie 150 mln zł niższa.

Pociągi PKP Cargo przewiozły przez trzy kwartały 75,7 mln ton ładunków, czyli nieco więcej niż przed rokiem (75 mln ton).

– Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku zaplanowana jest na dzień 24 listopada 2022 roku – podała spółka w komunikacie.