Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 45 mln zł dywidendy

Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 45 mln zł dywidendy

Zarząd Newagu podjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 169 138 511,62 zł na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy.

Zarząd producenta rekomenduje kwotę 45 000 001,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki, oraz kwotę 124 138 510,62 zł na kapitał zapasowy spółki.

– Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – informuje Newag.

Przypomnijmy, że Newag wypłacił 45 mln zł dywidendy za rok 2019, choć początkowo Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 33 mln zł.