Newag wypłaci 45 mln zł dywidendy

Newag wypłaci 45 mln zł dywidendy

Zarząd Newagu poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2019 rok i wypłatę dywidendy w wysokości 45 000 001,00 zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję.

W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki  tj. 45.000.001 akcji. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Newagu w dniu 2 września 2020 r.

Wypłata dywidendy zostanie podzielona na dwie transzy. W dniu 9 września 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy a wypłata drugiej części nastąpi w dniu 30 października 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy.

– Spółka informuje ponadto, że ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień wymieniony powyżej wynika z przepływów finansowych – czytamy w raporcie giełdowym Newagu.

Przypomnijmy, że w lipcu zarząd Newagu rekomendował wypłatę 33 750 000,75 zł dywidendy dla akcjonariuszy. Kwotę 15 178 824,07 zł zarząd chciał przeznaczyć na kapitał zapasowy.