Pociągi między Warką a Radomiem wrócą w II połowie 2021 r.

Pociągi między Warką a Radomiem wrócą w II połowie 2021 r.

Przywrócenie ruchu jednotorowego na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 8 Warka – Radom planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. Z prędkością do 160 km/h pociągi pojadą dopiero w 223 r.

Poseł Konrad Frysztak skierował do ministra infrastruktury interpelację w której pytał kiedy planowane jest przywrócenie regularnego ruchu pociągów na odcinku Warka – Radom, kiedy będzie możliwość prowadzenia pociągów z prędkością maksymalną do 160 km/h oraz jaki jest planowany termin oddania do użytku nowych przystanków kolejowych na terenie Radomia.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację przywrócenie ruchu jednotorowego na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 8  Warka –  Radom planowane jest w drugiej połowie 2021 roku.  W początkowych miesiącach  przywrócone zostaną głównie pociągi Kolei Mazowieckich a następnie PKP Intercity.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Koleje Mazowieckie, od 18 maja na odcinku Dobieszyn – Bartodzieje zostanie wznowiony ruch pociągów i większość połączeń będzie kursowała jako pociągi, a komunikacja autobusowa będzie miała charakter uzupełniający. Jeszcze w tym półroczu planowane jest przywrócenie ruchu jednotorowego na odcinku Bartodzieje – Lesiów.

– Otwarcie ruchu pociągów dwutorowo na odcinku Warka – Radom planowane jest do końca 2021 roku – informuje Bittel, wiceminister infrastruktury.

Jak dodał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, prowadzenie ruchu pociągów z prędkością maksymalną 160 km/h możliwe będzie po zakończeniu budowy podstacji trakcyjnych przez PKP Energetyka oraz po zakończeniu procesu certyfikacji, co powinno nastąpić pod koniec 2023 roku.

Według informacji przekazanych przez ministra Bittela, planowany termin oddania do użytku peronu nr 2 na przystanku osobowym Radom Stara Wola, to połowa 2021 roku, natomiast oddanie do użytku peronu nr 1 planowane jest w drugiej połowie br. Oddanie do użytku przystanku osobowego Radom Północny oraz Radom Gołębiów planowane jest w drugiej połowie br.

– Termin oddania  do użytku przystanku osobowego Radom Wschodni  jest uzależniony  od budowy wiaduktu w ciągu ul. Żeromskiego prowadzonej  przez  Miasto Radom, ponieważ dojście do wybudowanego peronu będzie możliwe wyłącznie poprzez wiadukt budowany przez samorząd – zaznaczył Bittel.