Zalecenia Agencji Kolejowej UE dotyczące przywracania usług kolejowych w Europie

Zalecenia Agencji Kolejowej UE dotyczące przywracania usług kolejowych w Europie

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przygotowała zalecenia dotyczące bezpiecznego przywracania usług kolejowych w Europie w kontekście pandemii COVID-19. Dokument powstał we współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Opracowanie opisuje środki zapobiegawcze, które uznane są za skuteczne w momencie przygotowania publikacji.

W dokumencie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) zawarto wytyczne, do jakich uczestnicy rynku kolejowego powinni się stosować, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i personelu kolejowego w trakcie przebywania na pokładach pociągów oraz na terenach kolejowych. ERA wymienia takie działania jak: szkolenia, koordynacja, proaktywna komunikacja, promowanie odpowiedzialnego zachowania, brak wykluczenia, efektywność działania w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz balansowanie czynników ryzyka wobec praktycznego wprowadzania zaleceń i rekomendacji.

W opracowaniu wymienia się dwa cele: należy zapobiegać sytuacjom w których osoby z objawami COVID-19 będą podróżować i przychodzić do pracy oraz wdrażać dobre praktyki w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na stacjach i w pociągach.

Zawarte w opracowaniu ERA środki zaradcze nie są obowiązkowe i powinny służyć jako punkt odniesienia dla europejskiego sektora kolejowego. ERA przypomina, że w każdym państwie obowiązują inne przepisy prawa krajowego, a zalecenia należy stosować według własnego uznania i na własne ryzyko.

Wytyczne dostępna są na stronie ERA i ECDC.