ALKOgogle jednym z elementów pouczeń okresowych w CTL Logistics

ALKOgogle jednym z elementów pouczeń okresowych w CTL Logistics

W spółce CTL Logistics odbyły się drugie w tym roku pouczenia okresowe dla grupy 280 maszynistów, ustawiaczy, manewrowych oraz rewidentów. W Sosnowcu, Wrocławiu, Kostrzynie nad Odrą, Gdyni i Kobylanach poruszone zostały zagadnienia związane ze stanem psychofizycznym pracowników, jego wpływie na jakość pracy, a także bezpieczeństwie procesu przewozowego.

Podczas szkoleń przewoźnik wprowadził nowe narządzie w postaci ALKOgogli aby zademonstrować i uświadomić jak upośledzone są zmysły po spożyciu alkoholu.

– Większa świadomość określonych reakcji, jak również ćwiczenia na symulatorach pozwalają przećwiczyć pewne zdarzenia, które rzadko się zdarzają i szerzej spojrzeć na ciężar odpowiedzialności, jaki ciąży na barkach pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Im bardziej profesjonalnie przygotowany pracownik, tym większe bezpieczeństwo korzystających z kolei – powiedział Andrzej Pawłowski, członek zarządu Grupy CTL, dyrektor ds. operacji i eksploatacji.

– Praca z uczestnikami pouczeń to dla mnie duże wyzwanie- większość z nich to pracownicy z długoletnim stażem, którzy pracę traktują jak służbę. Dla niemal wszystkich było to pierwsze spotkanie z ALKOgoglami, także dominowała ciekawość i zaskoczenie, często bardzo duże – dodała Magdalena Karlik, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Pouczenia prowadzili specjaliści przewoźnika: Magdalena Karlik i Waldemar Czarnecki z ośrodka szkoleniowego CTL.