Województwo Pomorskie ogłosiło przetarg na dostawę pociągów

Województwo Pomorskie ogłosiło przetarg na dostawę pociągów

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił przetarg na dostawę 2 nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 29 składów.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące typy pojazdów:

Typ 1 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o napędzie elektrycznym z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 10 sztuk EZT do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich. Do czasu zelektryfikowania linii kolejowych nr 201, 214, 229, 248 i 253 pojazdy będą kursować po następujących liniach kolejowych: 9 Malbork – Gdańsk Główny, 131 Tczew – Smętowo, 202 Gdańsk Główny – Słupsk, 204 Malbork – Elbląg, 405 Słupsk – Ustka Uroczysko z możliwością rozszerzenia o linie nr 250 i relację pociągu Gdynia Główna – Iława – Olsztyn – Iława – Gdynia Główna;

Typ 2 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o napędzie elektrycznym (EZT) z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 19 sztuk EZT do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich. Pojazdy będą obsługiwać połączenia kolejowe na trasie pomiędzy Gdańskiem Śródmieście/Gdańskiem Głównym a Wejherowem (linie kolejowe nr 202 i 250). Po zelektryfikowaniu linii kolejowych nr: 201, 214, 229, 248 i 253 pojazdy muszą umożliwiać obsługę tych linii za pomocą zakupionych EZT.

Jak tłumaczy samorząd nie dokonano podziału zamówienia na części (EZT Typu 1 i EZT Typu 2), gdyż pojazdy te zaplanowano do kursowania w trakcji wielokrotnej po zelektryfikowaniu linii kolejowych nr 201, 214, 229, 248 i 253, co wymaga jednego systemu sterowania pojazdami i urządzeniami będącymi na wyposażeniu pojazdów.

– Jeżeli zamawiane dwa typy pojazdów będą wyprodukowane przez jednego producenta, to będą ze sobą kompatybilne oraz można je będzie łączyć w trakcji wielokrotnej, co w przypadku dostarczenia pojazdów dla Typu 1 i Typu 2 przez różnych producentów, może być utrudnione lub niemożliwe – argumentuje Urząd Marszałkowski.

O wyborze wykonawcy zdecyduje aż 7 kryteriów: okres gwarancji – waga 12%, termin dostawy pojazdów w ramach zamówienia podstawowego – waga 16%, lokalizacja zbiornika na fekalia pod ostoją w pojeździe typu 1 – waga 1%, zewnętrzne drzwi do kabiny maszynisty w pojazdach – waga 5%, moc ciągła silnika trakcyjnego w pojazdach – waga 5%, chłodzenie falowników i przetwornic powietrzem w pojazdach – waga 3% oraz cena – waga 58%.

Termin składania ofert mija 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30.