UTK rozpatruje projekty nowych cenników opłat za korzystanie z infrastruktury

UTK rozpatruje projekty nowych cenników opłat za korzystanie z infrastruktury

Do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły projekty cenników opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej czterech zarządców. Pozostali zarządcy poinformowali o rezygnacji z opracowania cennika i pozostawieniu opłat na tym samym poziomie co w aktualnym rozkładzie.

Prezes UTK rozpatruje wnioski zarządców:

  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (wniosek dotyczący opłaty podstawowej),
  • „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. (wniosek dotyczący opłaty podstawowej i manewrowej),
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (wniosek dotyczący opłaty podstawowej).

Prezes UTK odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Oznacza to, że na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 PKP PLK może stosować dotychczasowy cennik lub opracować nowy cennik i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Prezesa UTK. Bez zmian pozostaną opłaty na sieci Cargotoru Sp. z o.o., Pomorskiej Kolej Metropolitarnej S.A. i CTL Maczki-Bór S.A.

Przedsiębiorstwa uznane za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.) podjęły decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika, w drodze decyzji, zatwierdza go w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.