Tylko Newag chce dostarczyć do 30 EZT-ów dla Kolei Śląskich

Tylko Newag chce dostarczyć do 30 EZT-ów dla Kolei Śląskich

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako zamawiający otrzymał jedną oferta wpłynęła w postępowanie na dostawę 22 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na dostawę kolejnych ośmiu pojazdów.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przeznaczono 1 019 495 340 zł brutto. Nowosądecki producent za dostawę pojazdów oczekuje 1 110 690 00 zł brutto.

W ramach zakresu podstawowego samorząd oraz Koleje Śląskie, które były organizatorem postępowania oczekiwały dostawy 22 pojazdów wraz ze świadczeniem usług serwisowych dla dostarczonych jednostek do 12 grudnia 2035 r., a także  dostawę pakietu naprawczego oraz przeprowadzenie szkoleń.

W ramach zakresu opcjonalnego umowy, wybrany wykonawca dostarczy maksymalnie do 8 dodatkowych sztuk ezt-ów tego samego typu, będzie świadczył usługi serwisowe do 12 grudnia 2035 r. a także będzie świadczył usługi serwisowe wszystkich dostarczonych pojazdów (w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego) w okresie od 13 grudnia 2035 r. do maksymalnie drugiego P4 (włącznie) każdego z EZT, jednak nie później niż do 31 grudnia 2043 r.

Zakup pojazdów będzie finansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2021-2027.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Koleje Śląskie podpisały z Newagiem umowę na dostawę trzech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.