Tylko jedna oferta na zakup 16 lokomotyw hybrydowych przez PKP Intercity

Tylko jedna oferta na zakup 16 lokomotyw hybrydowych przez PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło w końcu oferty w postępowaniu na zakup 16 lokomotyw hybrydowych o maksymalnej prędkości 160 km/h w trakcji elektrycznej i 120 km/h w trakcji spalinowej wraz ze świadczeniem usług utrzymania.  Wpłynęła jedna oferta.

Przypomnijmy, że pierwotnie oferty mieliśmy poznać w połowie lutego 2022 r. a następnie termin składania był kilka razy przekładany.

Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierza przeznaczyć 516 796 800 zł brutto.

Jedyną ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz, która za dostawę lokomotyw oczekuje 554 680 800 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę lokomotyw oraz przeszkolenie osób wskazanych przez przewoźnika w zakresie ich obsługi,  dostawę wyprawki a także świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania pojazdów.

Przewoźnik oczekiwał udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń pojazdu.

Kolejowa spółka wymagała świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości technicznej na poziomie 95%.

Pojazdy powinny zostać dostarczone w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej lokomotywy musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych nie może być zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznej eksploatacji obserwowanej pierwszego pojazdu.

PKP Intercity przedstawił nawet przykładowe trasy, na których wykorzystywane byłyby te pojazdy. Z informacji wynika, że lokomotywy hybrydowe mogłyby być wykorzystywane m.in. do prowadzenia pociągów między Warszawa a Zieloną Górą, Warszawą a Szczecinem oraz wakacyjnie do Kołobrzegu, Szczecinem a Zagórzem czy Warszawą a Zagórzem.