Zarząd PKP Cargo poinformował o otrzymaniu od Polskie Koleje Państwowe S.A. pisma o powołaniu do składu Rady Nadzorczej z dniem 21 sierpnia 2020 r. pana Antoniego Dudy.  Miesiąc temu do Rady przewoźnika dołączyła Izabela Wojtyczka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Antoni Duda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco

 • Krzysztof Mamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mirosław Antonowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Władysław Szczepkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Czarnota – Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Sośnierz – Członek Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Stachaczyński – Członek Rady Nadzorczej
 • Dariusz Górski – Członek Rady Nadzorczej
 • Zofia Dzik – Członek Rady Nadzorczej
 • Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej
 • Antoni Duda – Członek Rady Nadzorczej

Jak czytamy w opublikowanym życiorysie, Antoni Duda jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w roku 1974 podjął pracę na stanowisku asystenta w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu wiążąc się z miastem na stałe.

– Gdy rodziła się Solidarność, łączy aktywność zawodową z zaangażowaniem społecznym iwspółtworzy na uczelni struktury Pierwszej Solidarności. Równocześnie włącza się wpowstanie w Opolu Klubu Inteligencji Katolickiej, z którym związany jest do dziś, pełniącod 1993 r. funkcję wiceprezesa, a od 2002 r. –prezesa. W 1983 r. przechodzi do pracy wprzemyśle. Po przełomie 1989 roku zaangażował się w odtworzenie struktur związkowych w PRiMUE Remak, wówczas jednej z większych organizacji związkowych na Opolszczyźnie. To owocuje mandatem delegata Śląska Opolskiego na II oraz III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbywające się w Gdańsku, w kwietniu 1990 i w lutym 1991 roku. – czytamy w przesłanym przez PKP Cargo życiorysie.

W roku 1998 r. pan Duda objął stanowisko dyrektora opolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najtrudniejszym okresie wdrażania największej w historii ZUS reformy. W międzyczasie wykształcenie techniczne uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1999 do 200 2był członkiem Rady Opolskiej Regionalnej Kaszy Chorych w Opolu, a w latach 2007 –2008 członkiem Rady Nadzorczej BOT KWB w Turoszowie.

Od 2003 r. kierował Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Trzykrotnie przewodniczył Konwentowi Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa opolskiego. Opolska Izba Gospodarcza nagrodziła kierowany przez Antoniego Dudę urząd srebrnym i złotym laurem umiejętności i kompetencji w kategorii „osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firmy” (w 2009 i 2012 r.), a w XI edycji Opolskiej Nagrody Jakości zostaje laureatem otrzymując tytuł Znakomity Przywódca ( 2014 r.)

W 2015 r. otrzymuje Złoty Medal za Długoletnią Służbę. 25 października2015 roku w wyborach parlamentarnych zdobywa mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W sejmie RP pracował w trzech komisjach: Komisji Gospodarki iRozwoju, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.