Od 30 sierpnia ruszą prace na odcinku Zgierz – Łęczyca

Od 30 sierpnia ruszą prace na odcinku Zgierz – Łęczyca

Już 30 sierpnia ruszą prace na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca na trasie z Łodzi do Kutna. Efektem będą wygodne perony na 3 stacjach i 2 przystankach oraz dogodne połączenia między aglomeracją łódzką i magistralą Warszawa – Poznań. Na jednotorowej trasie wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Inwestycja między Zgierzem a Ozorkowem jest dofinansowana ze środków RPO woj. Łódzkiego, a modernizacja odcinka Ozorków – Łęczyca jest realizowana ze środków budżetowych. Łączna wartość prac to ok. 300 mln zł.

Mieszkańcy Zgierza, Ozorkowa, Łęczycy, a także Łodzi będą mogli szybciej i sprawniej dotrzeć do celu. Pociągi pasażerskie przyspieszą z obecnych 70-90 km/h do 120 km/h. Będzie sprawniejszy przewóz towarów. W Zgierzu, Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie powstaną nowe funkcjonalne perony. Na przystanku Zgierz Północ powstanie drugi peron i tzw. mijanka (drugi tor). Będzie sprawniejszy przewóz towarów.

Zgierz Północ – lepszy dostęp mieszkańców do kolei

W ramach projektu obejmującego odcinek Zgierz – Ozorków ze środków RPO na przystanku Zgierz Północ wybudowany zostanie nowy funkcjonalny peron. Obiekt będzie wyposażony w nową wiatę, ławki, oświetlenie oraz pochylnię, która zapewni dogodne dojście dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwieniem dla osób niewidzących i niedowidzących będzie system oznakowania dotykowego.  

Budowa drugiego toru przy nowym peronie spowoduje, że dotychczasowy przystanek Zgierz Północ stanie się stacją. Dzięki tzw. mijance możliwy będzie sprawny przejazd większej liczby pociągów aglomeracyjnych i regionalnych.

Między Zgierzem i Ozorkowem wymienione zostanie 25 km torów i sieci trakcyjnej oraz 7 rozjazdów. Cztery nowe rozjazdy powstaną na przystanku Zgierz Północ. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektów inżynieryjnych, w tym 5 mostów i 4 wiaduktów, co zwiększy możliwości przewozu towarów. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego wpłynie modernizacja 12 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” o wartości 172,8 mln netto jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł.

Wygodniejsze stacje w Ozorkowie i Łęczycy

W ramach drugiego projektu ze środków budżetowych obejmującego odcinek Ozorków – Łęczyca realizowane są już roboty ziemne i odwodnieniowe. W Łęczycy zdemontowano dwa tory po zachodniej stronie stacji. Rozpoczęła się przebudowa peronu nr 2. Zakończyły się prace przy wzmocnieniu mostu kolejowego nad rzeką Czartówką.

Dla podróżnych przewidziane są nowe wyższe perony na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystanku Sierpów. Łącznie powstanie wygodnych 5 peronów. Będą wyposażone w nowe wiaty, ławki, gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego oraz stojaki rowerowe. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dojścia w poziomie torów dostosowane do obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Sprawniejszy przewóz towarów zapewni przebudowany układ torowy na stacjach Ozorków i Łęczyca. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Inwestycja między Ozorkowem a Łęczycą obejmuje ok. 17 km torów, 5 peronów, 2 mosty, 4 przepusty oraz 17 rozjazdów. Wzrost poziomu bezpieczeństwa przyniesie modernizacja 10 przejazdów kolejowo-drogowych.

Sprawne przejazdy między Zgierzem i Łęczycą zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu wyposażone w nowoczesną aparaturę zarządzania ruchem kolejowym. Zamontowane zostaną m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz urządzenia zdalnego sterowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Projekt pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” o wartości 129,5 mln zł netto jest finansowany ze środków budżetowych.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

W ramach prac na linii Łódź – Kutno realizowane są również prace na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz. Na stacji Łódź Żabieniec podróżni korzystają już z nowego wyższego peronu nr 1. W przebudowie jest przejście podziemne, które zyska windy. Po modernizacji stacji będą dwa nowe, wyższe perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na stacji Zgierz budowany jest dodatkowy peron nr 3. Powstaje nowe przejście podziemne w miejscu przejścia w poziomie szyn, w którym będą cztery windy. W ramach zadania przebudowane są wiadukty kolejowe w Zgierzu: na ul. Długiej i ul. Łódzkiej. Wyższe i szersze wiadukty zapewnią bezpieczne przejście pieszym i sprawny ruch drogowy. Będą nowe, szersze chodniki.

Na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz ruch pociągów odbywa się po jednym torze. Od 30 sierpnia w związku z rozpoczęciem prac na odcinkach Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładach jazdy, można się z nimi zapoznać także na stronie www.portalpasazera.pl

Trasa Łódź – Kutno na odcinku Łódź Kaliska – Łęczyca zostanie przebudowana do 2022 roku. PLK planują również przebudowę odcinka Łęczyca – Kutno. Po zakończeniu wszystkich prac podróż z Łodzi do Kutna skróci się o ok. 15 minut.