Rząd w Czechach zatwierdził plan wdrożenia ETCS na 4800 km linii do 2030 r.

Rząd w Czechach zatwierdził plan wdrożenia ETCS na 4800 km linii do 2030 r.

Czeski rząd zatwierdził Plan Nowoczesnego Bezpieczeństwa Kolei Czeskich – wdrożenie europejskiego systemu sterowania pociągów, który proponuje stopniowe wprowadzenie jednego europejskiego urządzenia do kontroli pociągów ETCS na 4800 km linii kolejowych do 2030 r. i całej sieci kolejowej do 2040 r. przepustowość krajowego transportu kolejowego. Będzie zatem opierać się na bieżącym dostarczaniu tej technologii korytarzy i głównych linii.

– W dłuższej perspektywie potrzebny jest dalszy wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego, rośnie liczba przejazdów znaku Stop i musimy na to zareagować. Dlatego dziś rząd zatwierdził ten plan i dlatego inwestujemy kilka miliardów koron rocznie w budowę tego systemu bezpieczeństwa – mówi minister transportu Karel Havlíček.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, gdzie ETCS służy głównie zapewnieniu interoperacyjności, system w Czechach pomoże głównie poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Na przykład ETCS powinien również zapobiegać takim wypadkom, które miały miejsce w Pernink zeszłego lata lub w Milavčí koło Domažlic w sierpniu tego roku.

Zatwierdzony Plan proponuje terminy wdrożenia ETCS na poszczególnych liniach, w tym oszacowanie potrzeb finansowych na zapewnienie budowy odcinka linii ETCS, a także wyposażenia pojazdów przewoźników w jednostki pokładowe, które będą wspierane finansowo przez państwo do tych celów.

– Plan bezpieczeństwa przewiduje wyposażenie 4800 km torów do 2030 r. kosztem 47 mld CZK. Mamy już zakontraktowanych ponad 8 miliardów CZK prac na zabezpieczenie torów, a przewoźnicy skorzystali już z dofinansowania ze źródeł europejskich przekraczającego 3 miliardy CZK. Ponad 650 km naszych linii jest już wyposażonych w technologię za kolejne 3 miliardy CZK, trwa próbna eksploatacja, a przewoźnicy zapewnili finansowanie dla 475 lokomotyw – dodaje minister transportu.

Zatwierdzony dokument został przygotowany przez Ministerstwo Transportu i Zarząd Kolei wraz z innymi ekspertami po konsultacjach z przewoźnikami, związkami i regionami.