ASEC wykona dla KM aplikację do sprzedaży biletów

ASEC wykona dla KM aplikację do sprzedaży biletów

Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie systemu informatycznego do sprzedaży biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Prace wykona ASEC.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzał przeznaczyć 890 000 zł netto. W postępowaniu zgłosiło się 10 podmiotów. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ASEC z Warszawy, która w jedynym kryterium oceny ofert otrzymała najwięcej ilość punktów.

Oferty złożyli jeszcze m.in.: mPay, Avista, Xentivo, M2T.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz wdrożenie systemu informatycznego do sprzedaży biletów przez Koleje Mazowieckie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielenie licencji bezterminowej i przekazanie kodów źródłowych oraz obsługa, utrzymanie i integracja z systemami przewoźnika oraz obsługa płatności bezgotówkowych w aplikacji mobilnej.

Koleje Mazowieckie wymagają aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 5 miesięcy w zakresie dostarczenia aplikacji mobilnej, licząc od dnia podpisania umowy oraz 24 miesiące licząc od dnia produkcyjnego uruchomienia aplikacji mobilnej w zakresie jej utrzymania serwisowania i administrowania serwerem.

Obecnie bilety przewoźnika w wersji elektronicznej można kupować na stronie bilety.mazowieckie.com.pl