Ruszają przygotowania do przeprowadzenia referendum strajkowego w Polregio

Ruszają przygotowania do przeprowadzenia referendum strajkowego w Polregio

Organizacje związkowe reprezentujące pracowników Polregio skierowały do zarządu przewoźnika pismo, w którym poinformowali o powołaniu wspólnego Krajowego i Zakładowych Komitetów Referendalno-Strajkowych a także o przeprowadzeniu Referendum Strajkowe we wszystkich Zakładach spółki.

W związku z celowym opóźnianiem przez Zarząd procedury mediacyjnej sporu zbiorowego i nie dotrzymaniem terminu określonego w Art. 11 ust.2 Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych na wyznaczenie w ciągu 5 dni mediatora sporu zbiorowego pomimo zgody Związków Zawodowych wyrażonej w Protokole Rozbieżności z rokowań sporu zbiorowego z dnia 13.07.2023 r. na mediatora wyznaczonego przez Zarząd Spółki a tym samym niedotrzymaniu terminu do 10.08.2023 r. wskazanego w tym Protokole na spotkanie mediacyjne Związki Zawodowe będące stroną sporu zbiorowego podjęty decyzję o powołaniu wspólnego Krajowego i Zakładowych Komitetów Referendalno-Strajkowych.

Informujemy, że zgodnie z Art. 20 ust.2 Ustawy o rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych w dniach 21.08.2023 r. — 07.09.2023r. we wszystkich Zakładach Spółki zostanie przeprowadzone Referendum Strajkowe, w którym pracownicy wypowiedzą się, czy są za podjęciem strajku w przypadku braku realizacji przez Zarząd Spółki POLREGIO żądania podwyżki płac będącego przedmiotem sporu zbiorowego wszczętego pismem z 19 czerwca 2023 r. – napisali w piśmie przedstawiciele związków zawodowych.

Przypomnijmy, że 13 lipca 2023 r. podpisaniem protokołu rozbieżności w ramach rokowań sporu zbiorowego zakończyło się spotkanie przedstawicieli Polregio i związków zawodowych. Podczas spotkania Adam Pawlik prezes Polregio przedstawił dane jakie koszty dla spółki miałyby zostać poniesione wskutek oczekiwanej przez związki zawodowe podwyżki (800 zł brutto w uposażeniu zasadniczym) w tym roku i w latach kolejnych oraz jakie kwoty podwyżki wynagrodzenia zasadniczego trafią do pracowników przewoźnika.

W trakcie rozmów Zarząd poinformował stronę społeczną, że na przeprowadzenia rozmów i wypracowanie stanowisk zarząd Polregio potrzebuje czasu do 15 września 2023 r. z kolei związkowcy oczekiwali podjęcia mediacji nie później nić do dnia 10 sierpnia 2023 r.