Związkowcy z Polregio zmniejszyli oczekiwania ws. podwyżki wynagrodzeń

Związkowcy z Polregio zmniejszyli oczekiwania ws. podwyżki wynagrodzeń

Podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. w wysokości 800 zł w uposażeniu zasadniczym dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP to najnowsze oczekiwania związków zawodowych reprezentujących pracowników  Polregio.

W środę, 5 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Polregio z przedstawicielami 13 związków zawodowych w ramach rokowań sporu zbiorowego.

Podczas spotkania Prezes Pawlik, podkreślił, że spółka ma świadomość potrzeby zwiększenia wynagrodzeń pracowniczych. Zaznaczył, że spółka chce prowadzić dialog ze Stroną Społeczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Adam Pawlik przypomniał, że spółka zaproponowała wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 1200 zł dla każdego pracownika i podjęcie z organizatorami rozmów ws. prawie podwyżki inflacyjnej w 2024 r.

Rozmowy z organizatorami na temat planów finansowych rozpoczęłyby się w III kw. bieżącego roku, a ostateczne ustalenia miałyby miejsce na koniec marca 2024 r. Urzędy Marszałkowskie przyjęły ten tryb procedowania sprawy – czytamy w  protokole ze spotkania.

Zarząd Polregio zadeklarował chęć odbycia spotkania ze Stroną Społeczną pod koniec października 2023 r. po poznaniu wyników finansowych spółki po III kw. 2023 r. na którym strony zweryfikują możliwość wypłaty wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023 r. kolejnej dodatkowej gratyfikacji dla pracowników przewoźnika.

Po przedstawieniu stanowiska przez zarząd Strona Społeczna stwierdziła, że ma wątpliwości co do podstaw i gwarancji deklaracji złożonych przez Prezesa Adama Pawlika. Związkowcy spytali m. in.: którzy Marszałkowie i jakie deklaracje złożyli w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki, czy Zarząd zdaje sobie sprawę iż rozpowszechnianie wśród pracowników (informacji – przyp. red.) też o likwidacji i upadku Spółki może spowodować decyzję o odejściu wielu kluczowych dla procesu przewozowego pracowników, skąd Zarząd wziął pieniądze na wypłatę jednorazowej gratyfikacji dla pracowników skoro wcześniej twierdził, że nie ma żadnych środków na podwyżki i czy uzgodnił jej wypłatę z Marszałkami województw, a także czy Zarząd zamierza wypowiedzieć ZUZP.

Po przerwie Zarząd odpowiedział, że ze strony organizatorów przewozów doszło do zadeklarowania woli rozmów o podwyżkach, bez wskazania konkretnych kwot.

Wypłata gratyfikacji nastąpiła z funduszu wynagrodzeń (konto 441) i konta 442 – ZUS i ubezpieczenia społeczne. Zarząd poinformował, że decyzja o wypłacie chociażby 100 zł podwyżki, pociągnie za sobą zobowiązanie na długie lata, natomiast gratyfikacja rzutuje finansowo tylko na ten rok – poinformował Zarząd.

Zarząd poinformował, że nie zamierza wypowiedzieć ZUZP. Jednocześnie. Prezes Pawlik poinformował o wątpliwościach prawnych dotyczących sporu zbiorowego zainicjowanego przez Stronę Społeczną.

Spółka zdecydowała się wystąpić do sądu, jako jedynego organu mogącego dokonać wiążącej oceny sporu zbiorowego, o weryfikację jego legalności. Prezes Zarządu podkreślił, że orzeczenie sądu usunie stan niepewności, który jest niebezpieczny nie tylko dla Spółki, ale również dla Pracowników, którzy mogliby wziąć udział w nielegalnym strajku oraz Związków Zawodowych, które mogłyby zostać uznane za organizatorów nielegalnego sporu zbiorowego, ponosząc konsekwencje przewidziane w ustawie – poinformowali przedstawiciele Polregio.

Następnie swoje stanowisko przedstawiła Strona Społeczna, która poinformowała, że w związku z brakiem jakiejkolwiek realnej popartej gwarancjami Marszałków propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego, strona związkowa nie ma podstaw do zawarcia porozumienia i podtrzymuje swoje stanowisko wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w wysokości 1 600 zł. do uposażenia zasadniczego od 1 lipca 2023 r. dla wszystkich pracowników Polregio wynagradzanych zgodnie z zapisami ZUZP.

W związku z brakiem przesłanek zmierzających do zakończenia sporu zbiorowego porozumieniem, Związki zawodowe chciały spisać protokół rozbieżności z rokowań sporu zbiorowego i przystąpienie zgodnie z art. 10 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do mediacji z udziałem mediatora z listy Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Oświadczenie pełnomocnika Zarządu o tym, że Spółka już złożyła pozew do sądu w sprawie niezgodności żądań strony związkowej z ZUZP, strona związkowa odebrała jako brak dobrej woli Zarządu do zawarcia porozumienia z uwagi na podjęcie czynności prawnych jeszcze przed pierwszym spotkaniem w ramach rokowań sporu zbiorowego, nie znając stanowiska strony związkowej – napisano w protokole.

Po wytępieniu Strony społecznej, koleje stanowisko przekazał Xarząd spółki, który podtrzymał  chęć prowadzenia rozmów z organizatorami przewozów oraz rokowań ze Stroną Społeczną na temat podwyżki inflacyjnej w 2024 r.

Wniesienie pozwu stanowiło reakcję na żądania sformułowane przez stronę społeczną na poziomie 1600 zł do wynagrodzenia zasadniczego i informacje o możliwym podjęciu działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w tym strajku – tłumaczył zarząd przewoźnika.

Prezes podkreślił, że strona społeczna dotychczas nie proponowała modyfikacji swoich żądań do wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z przebiegiem rokowań sporu zbiorowego, Strona Społeczna zmodyfikowała swoje żądanie. Zaproponowała podwyżki wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. w wysokości 800 zł w uposażeniu zasadniczym dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, którym zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń jest możliwe wdrożenie podwyżki w tej wysokości. Dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń do maksymalnie możliwego szczebla w odpowiedniej grupie zaszeregowania.

W sprawie realizacji pozostałej kwoty podwyżki związkowcy oczekują wznowienia rokowań nie później niż w styczniu 2024 r.

W związku z modyfikacją stanowiska strony społecznej, Zarząd Polregio poprosił o przerwę w rozmowach na czas potrzebny do wyliczenia kosztu przedstawionej propozycji.

Kolejne spotkanie w ramach rokowań sporu zbiorowego odbędą się 13 lipca 2023 r.