PTS wykona P4 dziewięciu pojazdów 35WE SKM Warszawa

PTS wykona P4 dziewięciu pojazdów 35WE SKM Warszawa

SKM Warszawa rozstrzygnęła przetarg na wykonanie usługi czwartego poziomu utrzymania, dziewięciu pojazdów 35WE wraz z pracami dodatkowymi planowymi oraz pracami dodatkowymi pozaplanowymi.

Na realizację zamówienia stołeczny przewoźnik zamierzał przeznaczyć 77 987 338,20 zł brutto, w tym: 68 007 438,00 zł brutto na zamówienie podstawowe oraz 9 979 900,20 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert, najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez Public Transport Service. Firma za realizację zakresu podstawowego oczekiwała 45 309 510,00 zł, za zakres opcjonalny 4 547 499,78 zł dodatkowo zadeklarowała, że termin realizacji usługi  wyniesie 64 dni.

W ramach obsługi P4 SKM Warszawa oczekuje m.in. aby wykonane były wszelkie legalizacje urządzeń poddozorowych oraz związanych z bezpieczeństwem, oraz zostać zachowane (w razie konieczności odnowione) oznakowanie zespołów poddozorowych (np. zbiorników ciśnieniowych) a przed odbiorem końcowym, aby każdy pojazd kompleksowo został umyty.

Przewoźnik wymagał także modernizacji lub wymiany kompletu radiotelefonów do pracy w standardzie GSM-R, wraz z montażem anten GSM-R, przeprowadzenie procesu certyfikacji pojazdu w celu uzyskania nowego dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego bez ograniczeń.

W pulpitach maszynisty należy zamontować czytnik dotykowy kart dostępowych typu MIFARE w standardzie Warszawskiej Karty Miejskiej (legitymacja pracownicza Zamawiającego), zapewniającego aktywację/dezaktywację pulpitu maszynisty oraz rejestrację tego faktu w rejestratorze zdarzeń umożliwiając w sposób jednoznaczny określenie użytej karty.

Lista przewidzianych prac dodatkowych pozaplanowych obejmuje blisko 50 czynności. Przewoźnik myśli np. o wymianie osi tocznej zestawu kołowego, wymianie szyb czy tavlic LCD 38”.