Rozmowy ws. podwyżek w PKP IC przełożone

Rozmowy ws. podwyżek w PKP IC przełożone

Nie dziś, a dopiero w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne rozmowy zarządu PKP Intercity ze Stroną społeczną na temat wdrożenia podwyżki dla pracowników przewoźnika.

O prolongatę przerwy w rokowaniach wystąpił zarząd PKP Intercity. Jak się dowiedzieliśmy, w spółce przedłuża się proces planowania budżetu co w ocenie przewoźnika ma kluczowy wpływ na możliwości sfinansowanie postulowanych podwyżek wynagrodzeń.

Kolejne spotkanie ma się odbyć do 16 listopada 2022 r.

Przypomnijmy, że pod koniec października nie osiągnięto porozumienia. Podczas rokowań w ramach sporu zbiorowego, zarząd PKP Intercity zaproponował wypłatę jednorazowej gratyfikacji w kwocie  1500 zł i rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty: 200 zł od 1 stycznia 2023 r. i dodatkowo 150 zł od 1 sierpnia 2023 r.

Strona Społeczna zgodziła się na zaproponowane rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty, jednakże w wysokości odpowiednio 500 zł i 200 zł.

Dodajmy, że Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, podjęła uchwałę o zaleceniu Członkom ZZM pracy wyłącznie w godzinach określonych w harmonogramie pracy, gdyby w dniu 16 listopada 2022 r.  nie doszło do porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń będących przedmiotem sporu zbiorowego.

Jednorazowa premia dla pracowników Kolei Mazowieckich

Gdy u jednego przewoźnika toczą się rozmowy, to u innego podjęto ważną decyzję. Zarząd Kolei Mazowieckich zdecydował o wypłacie pracownikom spółki  jednorazowej premii z okazji Święta Kolejarza w wysokości 1250 zł brutto dla każdego pracownika, która ma zostać wypłacona jeszcze w tym miesiącu.