PKP Intercity zmienia zasady podróżowania dla obywateli Ukrainy

PKP Intercity zmienia zasady podróżowania dla obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia 2022 r. zmienią się zasady podróżowania pociągami PKP Intercity dla obywateli Ukrainy. Dokumentami, które poświadczają prawo do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku.

Innym dokumentem zezwalającym na bezpłatne podróżowanie jest dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku. Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (dot. mężczyzn w wieku 18–60) oprócz dokumentów wskazanych powyżej będą musiały okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty).

Od 1 do 30 kwietnia br. z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity mogą skorzystać:

  • dzieci i młodzież do lat 18,
  • kobiety,
  • mężczyźni powyżej 60 roku życia,
  • mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przejazdy obywateli Ukrainy nadal będą odbywały się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Tak jak dotychczas bezpłatne podróże będę obowiązywać w 2 klasie pociągów kategorii ekonomicznych (TLK i IC) na terenie całej Polski. Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne.