Pesa Mińsk Maz. chce wykonać P4 jednostek EN57AL KM

Pesa Mińsk Maz. chce wykonać P4 jednostek EN57AL KM

Koleje Mazowieckie otworzyły ofertę w postępowaniu na wykonanie P4 66 ezt-ów serii EN57AL. Zgłosił się tylko jeden wykonawca.

Na finansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę wysokości 133 281 324 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła spółka Pesa Mińsk Mazowiecki, która za wykonanie prac oczekuje 129 076 200 zł brutto.

Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją każdego ezt w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania jednostki do naprawy.

Przedmiotem zamówienia obejmuje także wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie w tym roku podpisały ze spółką Pesa Mińsk Mazowieckie kilka umów na wykonanie napraw P4 pojazdów EN57AKM. W maju 2022 r. parafowano kontakt na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych, a w czerwcu podpisano kolejną umowę na wykonanie napraw P4 38 jednostek EN57AKM.