EN57AKM pojadą na P4 do Pesa Mińsk Maz.

EN57AKM pojadą na P4 do Pesa Mińsk Maz.

Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny i Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Wykonawcę reprezentowali: Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny oraz Jacek Grabarczyk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2023 r., a jej wartość wynosi ponad 40 mln zł netto.

Jak podkreśla prezes Robert Stępień kwestia zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie jest istotnym elementem polityki taborowej.

– Jesteśmy praktycznie na finiszu realizacji rekordowego kontraktu na dostawę 61 szt. pięcioczłonowych pojazdów FLIRT. Ale oprócz inwestycji związanych z zakupem nowoczesnych ezt sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu, które po naprawie ponownie wyjadą na mazowieckie szlaki. Dla nas, jako przewoźnika priorytetem jest bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług – powiedział prezes Robert Stępień.

Naprawa okresowa obejmuje przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych. Jest to już kolejna naprawa w poziomie utrzymania P4. Poprzednie naprawy pojazdy serii EN57AKM przeszły w latach 2012-2013 – naprawa w poziomie utrzymania P5 z modernizacją, a później w latach 2017-2018 – naprawa w poziomie utrzymania P4, która wykonana była właśnie przez ZNTK MM (obecnie PESA MM).

– Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 odbywa się po przejechaniu przez pojazd 500 tys. km lub co 5 lat. Ich celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji. Kolejny raz będziemy współpracować z mińskim zakładem naprawczym taboru. Mamy nadzieję, że i tym razem naprawy zostaną wykonane solidnie i terminowo – powiedział Czesław Sulima.

O ponownym nawiązaniu współpracy ze spółką KM pozytywnie wypowiedział się także Jacek Bilski, prezes zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

– Cieszymy się, że jako firma z 70-letnim doświadczeniem podpisujemy już kolejną dużą umowę ze spółką KM na naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych i dziękujemy naszym partnerom za zaufanie jakim nas obdarzają. Pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza trafią do zakładu mającego również swoją siedzibę w tym regionie.– powiedział Jacek Bilski.

Dodatkowo Jacek Grabarczyk członek zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A. wspomniał o historii bieżącego przetargu.

– Podpisanie umowy poprzedziła procedura odwołania w KIO przez konsorcjum firm uczestniczących w przetargu, co przesunęło realizację napraw w czasie. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła zgodność złożonej oferty z warunkami przetargu, dzięki czemu w dniu dzisiejszym możemy zawrzeć kontrakt. Deklarujemy wykonanie usług zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi – podkreślił Jacek Grabarczyk.

W trakcie naprawy wykonywane są takie czynności, jak:

  • weryfikacja i naprawa konstrukcji pojazdu oraz jego poszycia,
  • szczegółowa weryfikacja i pomiary wózków, w szczególności ram – po ich demontażu,
  • remonty kapitalne urządzeń sprzęgowych – czołowych, jak i między wagonowych,
  • remonty kapitalne silników i przekładni głównych,
  • szczegółowa weryfikacja i naprawa systemu sterowania oraz układu zasilania,
  • wymiana i naprawa komponentów układu pneumatycznego,
  • wymiana komponentów klimatyzacji i wentylacji przedziałów pasażerskich.

Ponadto wykonana zostanie modyfikacja systemu radiołączności, dzięki której radiotelefony będą dostosowane do pracy w systemie GSM-R.