Pesa Mińsk Maz. z umową na wykonanie napraw P4 38 pojazdów EN57AKM

Pesa Mińsk Maz. z umową na wykonanie napraw P4 38 pojazdów EN57AKM

Koleje Mazowieckie podpisały kolejną umowę z Pesa Mińsk Mazowiecki na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 następnych, tym razem 38, pojazdów EN57AKM.

Spółkę Koleje Mazowieckie reprezentowali: Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Z kolei ze strony firmy PESA Mińsk Mazowiecki S.A. był Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny.

Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2024 r., a jej wartość wynosi ponad 51 mln zł netto. Poprzednia, również na naprawy w poziomie utrzymania P4, została zawarta w maju br.,
i  dotyczyła napraw, także w poziomie P4, 33 pojazdów EN57AKM.

– Najwyższa jakość świadczonych usług jest naszym priorytetem. Nie tylko inwestujemy w zakup nowoczesnych pojazdów FLIRT trzeciej generacji, ale także sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu. Dbałość o dobry stan techniczny jest niezbędny do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych – powiedział prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Umowa obejmuje standardowy zakres naprawy, tzn. remont generalny podzespołów układu napędowego, przegląd i uzupełnienie braków wyposażenia części pasażerskiej. Zgodnie z nią, pojazdy zostaną również doposażone w radiotelefony działające w sieci GSM-R. Naprawa pojedynczego pojazdu zajmie 40 dni kalendarzowych.

Naprawy  w poziomie utrzymania P4 wykonywane są co 5 lat lub gdy dany pojazd przejedzie 500 tysięcy kilometrów. Celem każdej z nich jest zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji naprawionych pojazdów.

– To już kolejna umowa na naprawy naszych pojazdów, która zostanie zrealizowana w mińskim zakładzie. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw taboru kolejowego, a także nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. to gwarancja wykonania usługi na wysokim poziomie  – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Istotną rolę współpracy mińskiego zakładu z Kolejami Mazowieckimi podkreśla Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny PESA Mińsk Mazowiecki.

 – Podpisaliśmy kolejną dużą umowę, tym razem na naprawę P4 38 pojazdów serii EN57AKM. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że PESA Mińsk Mazowiecki jako jedyne przedsiębiorstwo złożyło ofertę w postępowaniu przetargowym. To właśnie pokazuje, że traktujemy Koleje Mazowieckie jako naszego strategicznego partnera biznesowego. Cieszymy się, że po raz kolejny pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza zostaną naprawione przez zakład mający swoją siedzibę również w tym regionie oraz doskonale znający potrzeby lokalnej społeczności. Warto również zaznaczyć, iż poprzednie naprawy pojazdów objętych umową również wykonywał nasz zakład co potwierdza naszą doskonałą znajomość tych pojazdów i doświadczenie w przeprowadzaniu ich napraw. Daje także podstawy do darzenia nas zaufaniem jako solidnego wykonawcy z doświadczeniem sięgającym 70- ciu lat – powiedział Jacek Bilski.