Pesa i Newag wspólnie złożą ofertę na składy push-pull dla PKP Intercity

Pesa i Newag wspólnie złożą ofertę na składy push-pull dla PKP Intercity

Bydgoska Pesa i Newag podpisały umowę, której celem jest ponowny wspólny start w przetargu na dostawę składów push-pull i wielosystemowych lokomotyw.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 r. PKP Intercity ponownie ogłosiło przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Zamówienie obejmuje dostawę 45 lokomotyw wielosystemowych, a także 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO” jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów typu push-pull, które będą homologowane na terenie Polski i Czech.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 650 stałych miejsc siedzących dla bazowego składu piętrowego 7-wagonowego złożonego z:

  • jednego wagonu sterowniczego „CAB” z kabiną sterowniczą z miejscami siedzącymi w strefach klasy 1., z czego jeden z pokładów będzie wyznaczony jako strefa ciszy, z dodatkowym automatem do serwowania napojów ciepłych;
  • pięciu wagonów środkowych „UNI” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2, a także minimum z dwoma miejscami na rowery zlokalizowanymi bezpośrednio przy strefie wejścia wraz z dedykowanymi miejscami siedzącymi;
  • jednego wagonu środkowego „COMBO” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2. z przedziałem konduktorskim, strefą PRM, przestrzenią gastro z dwiema maszynami vendingowymi: na napoje ciepłe oraz na napoje zimne i przekąski, strefą dla opiekunów z dziećmi;

Na oferty PKP Intercity czeka do 29 września 2023 r.

Dodajmy, że w pierwszym postępowaniu na dostawę składów push-pull jedyną ofertę złożyło właśnie konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag, które oczekiwało 7 824 714 650,47 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierzał przeznaczyć 5 412 569 736 zł brutto. Ostatecznie przewoźnik unieważnił przetarg ponieważ wartość oferty przekroczyła zaplanowany budżet o 44,57%, tj. o kwotę brutto 2 412 144 914,47 zł.