Olkol chce pozyskać 11 mln zł z emisji obligacji

Olkol chce pozyskać 11 mln zł z emisji obligacji

Do 28 października 2021 r. trwa przyjmowania zapisów na obligacje spółki Olkol z Oleśnicy, która świadczy usługi w zakresie napraw i modernizacji taboru kolejowego.

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki Olkol oraz na realizację kontraktów remontowych z kontrahentami.

Jak poinformował „Kolejowy Portal” Marcin Trzaska Pełnomocnik Zarządu. Dyrektor ds. Rozwoju, emisja obligacji to popularny model pozyskiwania środków finansowych przy bieżącej działalności.

– Mamy dużo kontraktów, które podpisaliśmy i te kontrakty trzeba sfinansować –  dodaje.

Olkol nie zamierza poprzestać na jednej emisji.

– Obecnie czekamy na efekty obecnej sprzedaży obligacji na kwotę 11 mln zł. Mamy plan aby w przyszłym roku wyemitować kolejne, na kwotę 7 mln zł – zaznacza Marcin Trzaska.

Spółka planuje dalszy rozwój swojej działalności poprzez pomyślne zakończenie procesu modernizacji 20 sztuk lokomotyw EU07 z podniesieniem prędkości do 160 km/h, a także zakup specjalistycznego wyposażenia mającego na celu przejęcie szeregu czynności obecnie wykonywanych przez podwykonawców, w związku z czym spółka planuje zwiększenie zatrudnienia oraz zmiany jego struktury. 

Olkol planuje również zakup od syndyka nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność operacyjną, a także wprowadzenie innowacji technologicznych (np. projekt NCBiR), jak również innowacji marketingowo-handlowych (np. lokomotywa zastępcza).

Olkol chce pozyskać 11 mln zł emitując 11 000 obligacji serii A ze stałym kuponem 7% wypłacalnym kwartalnie z 6 miesięczną karencją. Cenę emisyjną ustalono na 1 000 zł za jedną obligację. Minimalny zapis wynosi 5 000 zł.

Na dzień 29 października 2021 r. określono dzień przydziału obligacji a na 29 października 2023 r. wykup obligacji.

Emisja zabezpieczona będzie:

  • Hipoteka na nieruchomości w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej
  • Zastaw rejestrowy na udziałach w Ponar sp.z o.o.
  • Weksel własny Emitenta w zakresie zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji
  • Oświadczenia Emitenta o poddaniu się na egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC w zakresie zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji

Spółka Olkol powstała w 2015 r. i prowadzi działalność na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK). Jej podstawową działalnością jest kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym.

Powyższe informacje zostały pozyskane z dokumentacji ofertowej umieszczonej na stronie Olkolu.