Nowy rozkład jazdy pociągów SKM Warszawa

Nowy rozkład jazdy pociągów SKM Warszawa

W niedzielę, 11 grudnia wchodzi w życie nowy, roczny rozkład jazdy pociągów. Zmiany dotyczące kursowania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej spowodowane są pracami przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia i innych linii kolejowych.

Od 19 grudnia 2022 roku do 8 stycznia 2023 roku całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów na jednym z torów podmiejskiej linii średnicowej. W tych dniach wszystkie pociągi w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie po jednym torze – tym po którym normalnie prowadzony jest ruch w kierunku wschodnim.

LINIA S1

W dniach 11 – 18 grudnia w pełnej relacji z Otwocka do Pruszkowa pojedzie 36 par pociągów. Pozostałe, wczesno poranne i późnowieczorne połączenia będą realizowane na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia lub Warszawa Wschodnia – Otwock.

W dniach 19 grudnia 2022 roku – 8 stycznia 2023 roku połączenie Otwocka i Pruszkowa zostanie podzielone na dwie, odrębne linie: S1 na odcinku Warszawa Stadion (Warszawa Wschodnia) – Otwock oraz S10 na odcinku Warszawa Główna – Pruszków. W tych dniach, na linii S1 do i z Otwocka pojedzie 39 par pociągów, natomiast na linii S10 z Warszawy w kierunku Pruszkowa pojedzie 19 pociągów, a z Pruszkowa w kierunku Warszawy – 18 pociągów.

Od 9 stycznia 2023 roku pociągi linii S1 powrócą do kursowania na całej trasie, łączącej Pruszków i Otwock. W obu kierunkach w dni powszednie pojedzie 36 par pociągów. Pozostałe, wczesno poranne i późnowieczorne połączenia będą realizowane na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia lub Warszawa Wschodnia – Otwock.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S1 ważny w dniach 11-18 grudnia

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S1 ważny w dniach 19 grudnia 2022 r. – 8 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S10 ważny w dniach 19 grudnia 2022 r. – 8 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S1 ważny w dniach 9 stycznia – 11 marca 2023 r.

LINIA S2

W dniach 11 – 18 grudnia 2022 roku oraz od 9 stycznia 2023 roku w pełnej relacji z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 29 par pociągów. Pozostałe połączenia będą realizowane na Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia.

W dniach 19 grudnia 2022 roku – 8 stycznia 2023 roku połączenie Sulejówka Miłosny i Lotniska Chopina zostanie podzielone na dwie, odrębne linie: S2 o trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (wybrane kursy) oraz S20 o trasie Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. W tych dniach, na całej trasie przejazdu pociągów linii S2 z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 17 par pociągów z częstotliwością co około 60 minut. Pozostałe połączenia linii S2 będą realizowane na skróconej trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Na odcinku Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna połączenia SKM będą realizowane przez cały dzień z częstotliwością co około 30 minut.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S2 ważny w dniach 11 – 18 grudnia 2022 r. oraz od 9 stycznia do 12 lutego 2023 r.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S2 i S20 ważny w dniach 19 grudnia 2022 r. – 8 stycznia 2023 r.

LINIA S3

Od niedzieli, 11 grudnia 2022 roku w dni powszednie zwiększy się liczba połączeń SKM S3 pomiędzy Warszawą i Radzyminem. Do Radzymina pojedzie 11 pociągów, a do Warszawy – 12 pociągów. Więcej będzie połączeń zarówno w środku dnia, jak i w godzinach wieczornych. Wszystkie dotychczasowe kursy do Legionowa zostaną wydłużone do stacji Legionowo Piaski, a pozostałe – podobnie jak dotychczas – także do Wieliszewa.

W dni wolne od pracy, podobnie jak dotychczas, pociągi SKM S3 będą kursowały do Legionowa, Legionowa Piasków i Wieliszewa. Podróżni będą mieli do dyspozycji przez cały dzień 38 pociągów z Legionowa w kierunku Warszawy i 40 z Warszawy w kierunku Legionowa. Do Wieliszewa dotrze 11 pociągów, a z Wieliszewa do Warszawy – 12.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S3 ważny w dniach 12 grudnia 2022 r. – 17 lutego 2023 r. w dni powszednie

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S3 ważny 5 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S3 ważny 13 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S3 ważny w dniach 11 grudnia 2022 r. – 18 lutego 2023 r. w dni wolne

Rozkład jazdy pociągów SKM linii S3 ważny w dniach 6 – 8 stycznia 2023 r.