Nie będzie podwyżek cen biletów Kolei Mazowieckich

Nie będzie podwyżek cen biletów Kolei Mazowieckich

O przyczyny opóźnień pociągów KM na linii Warszawa Gdańska – Działdowo, o dostosowanie do zimowych warunków taboru przewoźnika a także o ewentualne podnoszenie cen biletów zapytał radny Rafał Romanowski w interpelacji skierowanej do marszałka Województwa Mazowieckiego.

Radny Rafał Romanowski zapytał w interpelacji m.in.: jakie były powody dużych opóźnień połączeń w lutym w godzinach szczytu. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację w okresie od 1 do28 lutego 2021 r. na linii nr 9 (E65) kursowało 1607 pociągów Kolei Mazowieckich

– Punktualność z uruchomiania wyniosła  88,86% a punktualność pociągów na przybyciu wyniosła 84,62%. Duże opóźnienie pociągu (wynoszące ponad 30 minut) dotyczyło: 26 pociągów z uruchomienia oraz 44 pociągów na ukończeniu biegu – wylicza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak czytamy w odpowiedzi Urzędu do najczęściej występujących zimowych przyczyn opóźnień pociągów należy zaliczyć usterki w działaniu zwrotnic rozjazdów, usterki w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wydłużone lokowanie podróżnych, wydłużony czas jazdy pociągów na szlaku, usterki w działaniu urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, przejścia składów pociągów opóźnionych na przybyciu (kończących bieg) na kolejne pociągi, pękanie szyn oraz wynikająca z tego zmieniona organizacja ruchu kolejowego oraz zmniejszenie prędkości jazdy, wydarzenia i wypadki kolejowe, zalodzenie sieci trakcyjnej, skomunikowanie pociągów, zaśnieżenie taboru czy niedostateczne czasy postoju.

Radny Romanowski zapytał również czy tabor Kolei Mazowieckich jest prawidłowo dostosowany do zimowych warunków atmosferycznych.

Według UMWM, nowy, jak i modernizowany tabor eksploatowany przez przewoźnika uwzględnia dostosowanie go do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

– W pojazdach stosowane są nowoczesne rozwiązania w zakresie zarówno izolacji, ogrzewania, okien pakietowych, jak i działania systemu drzwi, czy też montażu wiatrołapów, w celu poprawy komfortu podróżowania. Pojazdy starszej generacji, ze względu na ich przestarzałą konstrukcję są już systematycznie wycofywane z eksploatacji. Ponadto pojazdy są poddawane tzw. przeglądom sezonowym, w ramach których wykonuje się między innymi: przegląd układów pneumatycznych, elektrycznych, powietrza, sprawdzenie baterii, filtrów powietrza wraz z ewentualną wymianą – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rafał Romanowski zapytał również czy aktualnie zarząd Kolei Mazowieckich rozważa podnoszenie ewentualnych cen biletów pasażerskich w związku obecnie trwającym kryzysem.

Jak czytamy w odpowiedzi,  spółka nie rozważa podwyżki cen biletów. Ostatnia podwyżka miała miejsce 1 lutego 2020 roku.

– Zgodę na podwyżkę cen biletów przez przewoźnika, wydaje organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego – dodał Urząd.