Nowy prezes i członek zarządu FPS Cegielski

Nowy prezes i członek zarządu FPS Cegielski

W wyniku przeprowadzonych konkursów Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. powołała w skład Zarządu Spółki z dniem 15 kwietnia br. Pana Krzysztofa Laskowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz z dniem 1 maja br. Pana Marcina Rodka na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

Krzysztof Laskowski jest znanym od wielu lat w branży kolejowej menedżerem, dotychczas pełnił obowiązki Członka Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Lucchini Poland Sp. z o.o. – jednej z największych europejskich Spółek działających w segmencie zestawów kołowych.

Nowo wybrany Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Zdobył także tytuł Master of Business Administration w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto na SGH, ukończył studia w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Doświadczenia zawodowe zdobywał między innymi pełniąc funkcję Dyrektora Handlowego w Hucie Zawiercie S.A., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie procesami sprzedaży wyrobów hutniczych. W latach 1996-2001 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego oraz Prokurenta w Preussag AG, firmie, która działała w przemyśle maszynowym i hutniczym.

 

dr Marcin Rodek, LL.M. Członek Zarządu ds. Korporacyjnych. Radca prawny. Ukończył prawo oraz chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat w dziedzinie prawa patentowego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, na którym ukończył także studium LL.M. podstaw prawa niemieckiego. Stypendysta Instytutu Maksa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji. Studiował także na Uniwersytecie w Zurychu. Ukończył m.in. Studium prawa Anglii i UE prowadzone przez Uniwersytet Cambridge, Studium Programów Europejskich oraz Szkołę Letnią Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

Zarządzał i brał udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów. Od lat doradzał renomowanym i pionierskim przedsiębiorstwom pomagając w ich rozwoju.

Autor licznych publikacji, w tym także zagranicznych, w dziedzinie prawa spółek, prawa na dobrach niematerialnych (tzw. własności intelektualnej), prawa lotniczego oraz kolejnictwa.

 

Od dnia 1 maja 2021 Zarząd FPS będzie funkcjonował w następującym składzie:

Krzysztof Laskowski – Prezes Zarządu,

Małgorzata Rogalewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych,

Jakub Banaszak – Członek Zarządu ds. Technicznych,

Marcin Rodek – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych.