Newag dostarczy kolejne EZT-y dla Pomorza Zachodniego

Newag dostarczy kolejne EZT-y dla Pomorza Zachodniego

Spółka Newag poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego skorzystał z prawa opcji na dostawę kolejnych nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym.

Wartość opcji wynosi 106 280 000,00 zł netto. Oznacza to że wartość umowy zwiększyła się do kwoty 212 560 000,00 zł netto.

Dostawa pojazdów  stanowiących przedmiot opcji zostanie zrealizowana w terminie do 20 listopada 2025 r..

Przypomnimy, że w ramach ogłoszonego w lutym 2023 r. postępowania, jedyną ofertę złożyła nowosądecka spółka.

Umowa na zakup pojazdów w ramach zamówienia podstawowego została podpisana w połowie lipca 2023 r. Nowością w tych pociągach będzie 16 szerszych miejsc przeznaczonych np. dla kobiet w ciąży. Poszerzone fotele poprawią komfort podróży również osób z niepełnosprawnościami. W przedniej części składu zaprojektowano wydzielone, podwyższone miejsca dla osób ze spektrum autyzmu. Na szybach będzie specjalna okleina, a na blacie stolika – gra planszowa o stonowanej kolorystyce. Obsługa pojazdu będzie miała też możliwość przygaszenie świateł w tej części pojazdu. To ma zapewnić komfort podróży, spokój, wyciszenie.

Dzięki skorzystaniu z prawa opcji flota pojazdów należących do samorządu województwa będzie liczyła w sumie 74 pojazdy, w tym blisko 40 elektrycznych Impulsów i 12 hybryd.